FANDOM


Tiểu sử

Tên thật Nguyễn Văn Xuân sinh năm 1988. Tiểu sử: Trung úy công an công tác tại công an Vĩnh Phúc. Học học Viện An Ninh từng là thành viên của team Trường phát thời kỳ mạnh, vô địch rất nhiều giải.

Lối chơi

Sở trường solo random , 44 cầm trịch trận đấu , khả năng phát triển tay to vẽ ruộng

Thành tích

  • Vô địch 22 vĩnh phúc 2011
  • Vô địch 22 vĩnh phúc mở rộng 2013

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.