FANDOM


Xây dựng là team đi đầu trong phong trào đời ba không thành
[e][h]Xây dựng
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2005
Giải thể:
2009

Hình thành

Xây dựng hình thành với nòng cốt là các sinh viên của trường Đại học Xây Dựng.

Thành Viên

Quá trình phát triển

Thành tích

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên