FANDOM


BẢNG A
Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Hà Nội 1 3 0 9 6/0
2 Trường Phát AE 2 1 6 4/2
3 Đại Sứ Quán Mỗ-2 0 3 0 0/6
4 Phú Thọ Friends 1 2 3 2/4

Hà Nội-1 2 - 0 TP AE

Hà Nội-1 2 - 0 ĐSQM-2

Hà Nội-1 2 - 0 Phú Thọ Friends

TP AE 2 - 0 ĐSQM-2

TP AE 2 - 0 Phú Thọ Friends

ĐSQM-2 0 - 2 Phó Thọ Friends

Đại Sự Quán Mỗ-2: đến muộn bị loại...

BẢNG B
Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 GTV-1 4 0 12 8/0
2 Bô Lão 0 4 0 0/8
3 Chém Bố Né 3 1 9 6/2
4 BMW - SV Việt Đức 1 3 3 2/6
5 VEC-1 2 2 6 4/4

GTV-1 2 - 0 Bô Lão

GTV-1 2 - 0 Chém Bố Né

GTV-1 2 - 0 BMW

GTV-1 2 - 0 VEC-1

Bô Lão 0 - 2 Chém Bố Né

Bô Lão 0 - 2 BMW

Bô Lão 0 - 2 VEC-1

BMW 0 - 2 Chém Bố Né

BMW 0 - 2 VEC-1

VEC-1 0 - 2 Chém Bố Né

Bô Lão bỏ cuộc.

BẢNG C
Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Hải Phòng-1 3 0 6 6/1
2 Nghệ An-1 2 1 6 5/3
3 Patech 1 2 3 3/4
4 VEC-FCRM 0 3 0 0/6

Hải Phòng-1 2 - 1 Nghệ An-1

Hải Phòng-1 2 - 0 Patech

Hải Phòng-1 2 - 0 VEC-FCRM

Nghệ An-1 2 - 1 Patech

Nghệ An-1 2 - 0 VEC-FCRM

Patech 2 - 0 VEC-FCRM

BẢNG D
Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Thanh Niên Hà Nội 3 0 9 6/0
2 Fighting 2 1 6 4/2
3 VEC-2 1 2 3 3/5
4 Hưng Yên-2 0 1 0 2/6

TN Hà Nội 2 - 0 Hưng Yên-2

TN Hà Nội 2 - 0 Fighting

TN Hà Nội 2 - 0 VEC-2

Hưng Yên-2 1 - 2 Fighting

Hưng Yên-2 1 - 2 VEC-2

VEC-2 1 - 2 Fighting

Hưng Yên-2 chuyển từ Bảng C thay GTV2 Bỏ Cuộc

BẢNG E
Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Thái Bình-1 4 0 12 8/0
2 TPEC-00 3 1 9 6/3
3 Quảng Ninh 2 1 6 4/2
4 Miss AOE 1 3 3 2/6
5 Phú Thọ-2 0 4 0 0/8

Thái Bình-1 2 - 0 TPEC-00

Thái Bình-1 2 - 0 Miss AOE

Thái Bình-1 2 - 0 Phú Thọ-2

Thái Bình-1 2 - 0 Quảng Ninh

TPEC-00 2 - 0 Miss AOE

TPEC-00 2 - 0 Phú Thọ-2 T

PEC-00 2 - 1 Quảng Ninh

Miss AOE 2 - 0 Phú Thọ-2 (Bỏ Cuộc)

Miss AOE 0 - 2 Quảng Ninh

Quảng Ninh 2 - 0 Phú Thọ-2(Bỏ Cuộc)

BẢNG F
Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Phương Đông 4 0 12 8/0
2 Hưng Yên-1 3 1 9 6/2
3 Thái Bình-3 0 3 0 0/6
4 Tử Thần 2 3 6 0/6
5 IndoorGame-1 0 0 0 0/8

IndoorGame-1 0 - 2 Hưng Yên-1

IndoorGame-1 0 - 2 Thái Bình-3

IndoorGame-1 0 - 2 Phương Đông

IndoorGame-1 0 - 2 Tử Thần

Hưng Yên-1 2 - 0 Thái Bình-3

Hưng Yên-1 0 - 2 Phương Đông

Hưng Yên-1 2 - 0 Tử Thần

Thái Bình-3 0 - 2 Phương Đông

Thái Bình-3 0 - 0 Tử Thần

Phương Đông 2 - 0 Tử Thần I

ndoorGame: bỏ cuộc

BẢNG G
Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 TPEC 3 0 9 6/1
2 Nghệ An Handsome 2 1 6 5/2
3 Thái Bình-2 1 2 0 2/5
4 Hưng Yên Trẻ 0 0 0 1/6

TPEC 2 - 0 Thái Bình-2

TPEC 2 - 0 Hưng Yên Trẻ

TPEC 2 - 1 Nghệ An Handsome

Thái Bình-2 2 - 1 Hưng Yên Trẻ

Thái Bình-2 0 - 2 Nghệ An Handsome

Hưng Yên Trẻ 0 - 2 Nghệ An Handsome

BẢNG H
Team Thắng Thua Điểm Hiệu số
1 Vĩnh Phúc-1 3 0 9 6/0
2 Đại Sứ Quán Mỗ-1 2 1 6 4/2
3 IndoorGame-2 1 2 3 2/5
4 Thanh Hóa 9x 0 3 0 0/6

Vĩnh Phúc-1 2 - 0 Thánh Hóa 9x

Vĩnh Phúc-1 2 - 0 IndoorGame-2

Vĩnh Phúc-1 2 - 0 ĐSQM-1

Thanh Hóa 9x 1 - 2 IndoorGame-2

Thanh Hóa 9x 0 - 2 ĐSQM-1 (1-1 TH bỏ cuộc)

IndoorGame-2 0 - 2 ĐSQM-1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên