FANDOM


  • Bảng A: Vĩnh Phúc, Xuân Khanh, UTEHY, Kinh tế giao lưu.
  • Bảng B: Hà Nội, Phùng Khoang, Hương Canh, Minh Tân.
  • Bảng C: Hải Phòng, Mùa Thu, ĐH CN team 1, FC 88.
  • Bảng D: BK_K53, Sơn Tây, AE Vĩnh Phúc, 12K_TP.
  • Bảng E: SongLong, Bình Xuyên, Thái Bình 3, HP vs YP.
  • Bảng F: Thái Bình 1, Hồng Phương, Khai Quang, ĐH CN team 2.
  • Bảng G: Tiền Ơi, [DX], Mê Linh, X_man & những người bạn.
  • Bảng H: Trường Phát EC, Thái Bình 2, VP 88, Vĩnh Tường Pro.

Quán Galaxy S2

- Hà Nội 2 - 0 Hương Canh

- Hà Nội : 2- 0 Phùng Khoang

- Vĩnh Phúc 1 : 2-0 KT Giao lưu

- Vĩnh phúc 1 : 2- 0 Xuân Khanh

- Xuân khanh : 2-0 KT Giao Lưu

- Xuân Khanh : 2-0 UTEHY (vắng)

- Vĩnh Phúc : 2-0 UTEHY (vắng)

- Hải Phòng : 2- 0 ĐHCN

- ĐHCN : 2-0 Muà thu (vắng)

- Hương Canh : 0-2 Phùng Khoang

- Phùng Khoang : 2-0 Minh Tân

- Minh Tân : 0-2 Hương Canh

Bảng F

- CDGT 1 - 2 Khai Quang

- CDGT 0 - 2 TB1

- Khai Quang 0 - 2 TB1

Đội ĐHCN bỏ.Nhất bảng TB1, nhì Khai Quang.

Xếp hạng các đội vào vòng 2:

Bảng A
Nhất: Vĩnh Phúc. Nhì: Xuân Khanh.
Bảng B
Nhất: Hà Nội. Nhì: Phùng Khoang.
Bảng C
Nhất: Hải Phòng. Nhì: ĐHCN team 1.
Bảng D
Nhất: AE Vĩnh Phúc. Nhì: BK_K53.
Bảng E 
Nhất TB3 . Nhì HP-YP


Galaxy I

- Khai Quang: (2 - 1) CDGT

- CDGT: (0 - 2) Thái Bình 1

- Thái Bình 1: (2 - 0) Khai Quang

- Thái Bình 2: (2 - 0) Vĩnh Tường Pro

- Thái Bình 2: (1 - 2) Trường Phát EC

- Mê Linh: (2 - 0) [DX]

- [DX]: (0 - 2) Tiền ơi

- Tiền ơi: (2 - 0) Mê Linh

- Làng tôi: (1 - 2) [DX]

- Trường Phát EC: (2 - 0) Vĩnh Tường Pro

- Mê Linh: (2 - 0) Làng tôi

- Làng tôi: (0 - 2) Tiền ơi

Xếp hạng các đội vào vòng 2:

Bảng F
Nhất: Thái Bình 1. Nhì: Khai Quang.
Bảng G
Nhất: Tiền ơi. Nhì: Mê Linh.
Bảng H
Nhất: Trường Phát EC. Nhì: Thái Bình 2.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên