FANDOM


[e][h]ThaiBinhlogo std Vô Thường
Player Unknown
Thông tin game thủ
Tên:
Hoàng Phi Thường
Quốc gia:
Quê quán:
Những nick khác:
Hoàng Phi Thường
Vị trí trong team:
Chém
Sở trường:
Random
Links
InfoboxIcon Facebook

Game thủ tới từ Nghệ An với khả năng ép đời tốt và nhiều bài dị trong random

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên