FANDOM


[e][h]X5 std.png U97 Club
Player Unknown.png
Thông tin game thủ
Tên:
Nguyễn Đắc Thực
Ngày sinh:
1997
Quốc gia:
Quê quán:
Team:
Sở trường:
Random
Links
Facebook


U97 Club : Tên Nguyễn Đắc Thực SN 1997, Quê Tam Lư - Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh

Thần Đồng AOE Tam Lư - Solo Random nằm trong top 3 Bắc Ninh. Kết hợp vs U96 Club tạo thành team 2-2 gần như cứng nhất Bắc Ninh

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên