FANDOM


Biểu mẩu hiển thị Logo của team bên cạnh tên team (dưới dạng liên kết), được sử dụng ở phần trao huy chương, thống kê giải thưởng

Cách sử dụng: {{team/tên team viết tắt}}

Ví dụ: {{team/tb}} trả về ThaiBinhlogo std Thái Bình

Dưới đây là danh sách tất cả các biểu hiện có, nếu không tìm thấy team của bạn, vui lòng tạo thêm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên