FANDOM


Biểu mẫu hiển thị Logo của team, được sử dụng ở phần người vô địch của các giải đấu

  • Dạng lớn (sử dụng trong giải 44)

Cách sử dụng: {{TeamIcon/tên team viết tắt}}

Ví dụ: {{TeamIcon/tb}} trả về ThaiBinhlogo std

  • Dạng nhỏ (sử dụng trong giải 22 và Solo)

Cách sử dụng: {{TeamIconSmall/tên team viết tắt}}

Ví dụ: {{TeamIconSmall/tb}} trả về ThaiBinhlogo std

Dưới đây là danh sách tất cả các biểu hiện có, nếu không tìm thấy team của bạn, vui lòng tạo thêm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên