FANDOM


Biểu mẫu hiển thị Logo của team, được sử dụng ở phần người vô địch của các giải đấu

  • Dạng lớn (sử dụng trong giải 44)

Cách sử dụng: {{TeamIcon/tên team viết tắt}}

Ví dụ: {{TeamIcon/tb}} trả về ThaiBinhlogo std

  • Dạng nhỏ (sử dụng trong giải 22 và Solo)

Cách sử dụng: {{TeamIconSmall/tên team viết tắt}}

Ví dụ: {{TeamIconSmall/tb}} trả về ThaiBinhlogo std

Dưới đây là danh sách tất cả các biểu hiện có, nếu không tìm thấy team của bạn, vui lòng tạo thêm.