FANDOM


Biểu mẩu hiển thị Tên team bên cạnh Logo của team, được sử dụng ở phần hiển thị kết quả trận đấu

Cách sử dụng: {{team2/tên team viết tắt}}

Ví dụ: {{team2/tb}} trả về Thái Bình ThaiBinhlogo std

Dưới đây là danh sách tất cả các biểu hiện có, nếu không tìm thấy team của bạn, vui lòng tạo thêm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên