FANDOM[e][h]Thám Hoa 探花
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một trong lục đại gia tộc của Trung Quốc

Thành viên

1. Thám Hoa Đổ Thánh 探花_赌圣 - A Hổ 阿虎

Hạng 9. 1 trong tứ đại ẩn giả. hay lấy màu 7 - Toàn diện

2. Thám Hoa Nhãn Tử 探花_眼仔 - Đồ Long Cửu Âm 屠龙_九阴

hạng 14

sở trường tiễn mã và lạc đà

3. Thám Hoa Ngọc Vũ 探花_玉宇

sở trường tiễn mã

4. Thám Hoa Hựu Điểu 探花_又鸟

sở trường tiễn mã và lạc đà

5. Thám Hoa Nhật Hành Đào Hoa 探花_日行桃花

6. Thám Hoa Cơ Quan Thương 探花_机关枪

7. Thám Hoa Chủ Diễn 探花_主演

8. Thám Hoa Lưu Manh Du Hý 探花_流氓游戏

Quá trình phát triển

Thành tích 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên