FANDOM


[e][h]Thái Bình Open VI - 2017
2017 Thaibinh Open 6
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Zidli Việt Nam
FTP Telecom Thái Bình
Gametv.vn
Vectv.net
Máy tính Hải Anh Thái Bình
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round-Robin
SE playoffs
Prize pool:
86,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-06-16
Ngày kết thúc:
2017-06-18
Những người chiến thắng
Gold Thanhhoa std
Silver Gtv1 std
SF Vec std
SF Bibi std
Teams
Số lượng team:
12

Giải AOE Thái Bình Open VI - Thể thức 3vs3 Deathmatch

  • Thời gian: vòng loại tới bán kết 11h00-20h00 ngày 16 tháng 6 năm 2017; Chung kết 10h00-12h30 ngày 18 tháng 6 năm 2017
  • Địa điểm thi đấu: Khách Sạn Kim Long - 368 Lý Bôn - Thành phố Thái Bình

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫13,300,000 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
Silver 2nd ₫6,700,000 Gtv1 std GameTV 1
SF 3rd-4th ₫3,300,000 Vec std Hà Nội 1
Bibi std BiBi Club

Setting

3VS3 DEATHMATCH
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 3vs3
Map size: HUGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: Yes
Starting Condition: Normal
Race: Random

Đội hình

Thanh Hóa 1
Thanhhoa logo
 Bắc Kiều Phong  
 Nam So Ciu  
 Huy Béo  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV 1
Gametv logo
 CSDN  
 Văn Sự  
 Văn Tích  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội 1
VEC logo
 Hoàng Mai Nhi  
 Cam Quýt  
 Vanelove  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
BiBi Club
Bibi logo
 BiBi  
 Gunny  
 Dương Còi  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Skyred
Skyred logo
 hehe  
 Yugi  
 Beo  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội 2
VEC logo
 Xi Măng  
 Tutj  
 Tễu  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV 2
Gametv logo
 No1  
 Chipboy  
 Không Được Khóc  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình 1
Thaibinh logo
 Vô Thường  
 Truy Mệnh  
 Hồng Anh  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình 2
Thaibinh logo
 Việt BM  
 Công 9x  
 Tịnh Văn  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A
1. Vec std Hà Nội 1 - 0p
2. Bibi std BiBi Club - 0p
3. Vec std Hà Nội 3 - 0p
KQ bảng A
16/06/2017 - 11:00 SGT
BiBi Club Bibi std 3 0 Vec std Hà Nội 3
Hà Nội 3 Vec std 0 0 Vec std Hà Nội 1
BiBi Club Bibi std 0 0 Vec std Hà Nội 1
Bảng B
1. Skyredlogo std Skyred - 0p
2. Thanhhoa std Thanh Hóa 2 - 0p
3. Aoe360 std AOE360 - 0p
KQ bảng B
16/06/2017 - 11:00 SGT
Skyred Skyredlogo std 3 2 Thanhhoa std Thanh Hóa 2
Skyred Skyredlogo std 0 0 Aoe360 std AOE360
Thanh Hóa 2 Thanhhoa std 0 0 Aoe360 std AOE360
Bảng C
1. Thanhhoa std Thanh Hóa 1 - 0p
2. Vec std Hà Nội 2 - 0p
3. ThaiBinhlogo std Thái Bình 2 - 0p
KQ bảng C
16/06/2017 - 11:00 SGT
Thanh Hóa 1 Thanhhoa std 0 0 Vec std Hà Nội 2
Hà Nội 2 Vec std 0 0 ThaiBinhlogo std Thái Bình 2
Thanh Hóa 1 Thanhhoa std 0 0 ThaiBinhlogo std Thái Bình 2
Bảng D
1. Gtv1 std GameTV 1 - 0p
2. Gtv1 std GameTV 2 - 0p
3. ThaiBinhlogo std Thái Bình 1 - 0p
KQ bảng D
16/06/2017 - 11:00 SGT
GameTV 2 Gtv1 std 3 2 ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
GameTV 1 Gtv1 std 3 1 ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
GameTV 2 Gtv1 std 0 3 Gtv1 std GameTV 1

Playoffs

Tứ kết (BO5)
Thanhhoa std Thanh Hóa 1
3
Gtv1 std GameTV 2
0
Vec std Hà Nội 1
3
Thanhhoa std Thanh Hóa 2
0
Gtv1 std GameTV 1
3
Vec std Hà Nội 2
0
Skyredlogo std Skyred
1
Bibi std BiBi Club
3
Bán kết (BO7)
Thanhhoa std Thanh Hóa 1
4
Vec std Hà Nội 1
3
Gtv1 std GameTV 1
4
Bibi std BiBi Club
0
Chung kết (BO9)
Thanhhoa std Thanh Hóa 1
5
Gtv1 std GameTV 1
2

Tường thuật

Nguồn