FANDOM


[e][h]Thái Bình Open VI - 2017
2017 Thaibinh Open 6.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Zidli Việt Nam
FTP Telecom Thái Bình
Gametv.vn
Vectv.net
Máy tính Hải Anh Thái Bình
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vietnam Vietnam
Format:
Round-Robin
SE playoffs
Prize pool:
86,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-06-16
Ngày kết thúc:
2017-06-18
Những người chiến thắng
Gold.png Thanhhoa std.png
Silver.png Gtv1 std.png
SF.png Vec std.png
SF.png Bibi std.png
Teams
Số lượng team:
12

Giải AOE Thái Bình Open VI - Thể thức 3vs3 Deathmatch

  • Thời gian: vòng loại tới bán kết 11h00-20h00 ngày 16 tháng 6 năm 2017; Chung kết 10h00-12h30 ngày 18 tháng 6 năm 2017
  • Địa điểm thi đấu: Khách Sạn Kim Long - 368 Lý Bôn - Thành phố Thái Bình

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold.png 1st ₫13,300,000 Thanhhoa std.png Thanh Hóa 1
Silver.png 2nd ₫6,700,000 Gtv1 std.png GameTV 1
SF.png 3rd-4th ₫3,300,000 Vec std.png Hà Nội 1
Bibi std.png BiBi Club

Setting

3VS3 DEATHMATCH
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 3vs3
Map size: HUGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: Yes
Starting Condition: Normal
Race: Random

Đội hình

Thanh Hóa 1
Thanhhoa logo.png
 Bắc Kiều Phong  
 Nam So Ciu  
 Huy Béo  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV 1
Gametv logo.png
 CSDN  
 Văn Sự  
 Văn Tích  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội 1
VEC logo.jpg
 Hoàng Mai Nhi  
 Cam Quýt  
 Vanelove  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
BiBi Club
Bibi logo.png
 BiBi  
 Gunny  
 Dương Còi  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Skyred
Skyred logo.png
 hehe  
 Yugi  
 Beo  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội 2
VEC logo.jpg
 Xi Măng  
 Tutj  
 Tễu  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV 2
Gametv logo.png
 No1  
 Chipboy  
 Không Được Khóc  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình 1
Thaibinh logo.jpg
 Vô Thường  
 Truy Mệnh  
 Hồng Anh  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình 2
Thaibinh logo.jpg
 Việt BM  
 Công 9x  
 Tịnh Văn  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A
1. Vec std.png Hà Nội 1 - 0p
2. Bibi std.png BiBi Club - 0p
3. Vec std.png Hà Nội 3 - 0p
KQ bảng A
16/06/2017 - 11:00 SGT
BiBi Club Bibi std.png 3 0 Vec std.png Hà Nội 3
Hà Nội 3 Vec std.png 0 0 Vec std.png Hà Nội 1
BiBi Club Bibi std.png 0 0 Vec std.png Hà Nội 1
Bảng B
1. Skyredlogo std.png Skyred - 0p
2. Thanhhoa std.png Thanh Hóa 2 - 0p
3. Aoe360 std.png AOE360 - 0p
KQ bảng B
16/06/2017 - 11:00 SGT
Skyred Skyredlogo std.png 3 2 Thanhhoa std.png Thanh Hóa 2
Skyred Skyredlogo std.png 0 0 Aoe360 std.png AOE360
Thanh Hóa 2 Thanhhoa std.png 0 0 Aoe360 std.png AOE360
Bảng C
1. Thanhhoa std.png Thanh Hóa 1 - 0p
2. Vec std.png Hà Nội 2 - 0p
3. ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 2 - 0p
KQ bảng C
16/06/2017 - 11:00 SGT
Thanh Hóa 1 Thanhhoa std.png 0 0 Vec std.png Hà Nội 2
Hà Nội 2 Vec std.png 0 0 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 2
Thanh Hóa 1 Thanhhoa std.png 0 0 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 2
Bảng D
1. Gtv1 std.png GameTV 1 - 0p
2. Gtv1 std.png GameTV 2 - 0p
3. ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1 - 0p
KQ bảng D
16/06/2017 - 11:00 SGT
GameTV 2 Gtv1 std.png 3 2 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1
GameTV 1 Gtv1 std.png 3 1 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1
GameTV 2 Gtv1 std.png 0 3 Gtv1 std.png GameTV 1

Playoffs

Tứ kết (BO5)
Thanhhoa std.png Thanh Hóa 1
3
Gtv1 std.png GameTV 2
0
Vec std.png Hà Nội 1
3
Thanhhoa std.png Thanh Hóa 2
0
Gtv1 std.png GameTV 1
3
Vec std.png Hà Nội 2
0
Skyredlogo std.png Skyred
1
Bibi std.png BiBi Club
3
Bán kết (BO7)
Thanhhoa std.png Thanh Hóa 1
4
Vec std.png Hà Nội 1
3
Gtv1 std.png GameTV 1
4
Bibi std.png BiBi Club
0
Chung kết (BO9)
Thanhhoa std.png Thanh Hóa 1
5
Gtv1 std.png GameTV 1
2

Tường thuật

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên