FANDOM


[e][h]Thái Bình Open VI - 2017
2017 Thaibinh Open 6
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Zidli Việt Nam
FTP Telecom Thái Bình
Gametv.vn
Vectv.net
Máy tính Hải Anh Thái Bình
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round-Robin
SE playoffs
Prize pool:
86,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-06-16
Ngày kết thúc:
2017-06-18
Những người chiến thắng
Teams
Số lượng team:
14

Giải AOE Thái Bình Open VI thể thức 2vs2 Shang thuần tiễn

  • Thời gian:

Vòng loại: 20h00-0h25 ngày 16 tháng 6 năm 2017;
Tứ kết - Bán kết: 10h30-13h00 ngày 17 tháng 6 năm 2017;
Chung kết: 13h30-15h40 ngày 18 tháng 6 năm 2017.

  • Địa điểm thi đấu: Khách Sạn Kim Long - 368 Lý Bôn - Thành phố Thái Bình

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫16,700,000 ThaiBinhlogo std Hồng Anh+Truy Mệnh
Silver 2nd ₫10,000,000 Vec std HMN+Vanelove
SF 3rd-4th ₫5,000,000 Gtv1 std CSDN+No1
Vec std Tễu+Xi Măng

Setting

2VS2 SHANG thuần tiễn
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: HUGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thành phần tham dự

14 cặp
Gtv1 std CSDN+No1 Skyredlogo std Yugi+hehe Vec std Vanelove+HMN ThaiBinhlogo std Truy Mệnh+Hồng Anh
Gtv1 std Chipboy+KĐK Skyredlogo std Beo+Hoàng CN Vec std Cam Quýt+Tutj ThaiBinhlogo std Việt BM+Tịnh Văn
Bibi std TMT+ Vec std Tễu+Xi Măng ThaiBinhlogo std Hải Sẹo+Trung Sẹo
Bibi std BiBi+Gunny Vec std Nhất+Lâm ThaiBinhlogo std Công 9x+Vô Thường

Kết quả

Vòng bảng

TBopen6 22shang

Playoffs

Tứ kết (BO5)
Vec std XM+Tễu
3
Gtv1 std CSDN+No1
3
Bán kết (BO7)
Vec std XM+Tễu
0
Gtv1 std CSDN+No1
3
Chung kết (BO9)

Tường thuật

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên