FANDOMTứ hùng là hệ thống giải đấu cho các top team tại Hà Nội. Nếu Miền Bắc được ví như World Cup thì Tứ hùng chính là Champions League của làng AOE Việt. Hình thức thi đấu thường là quần chiến 4 đội chọn ra nhà vô địch

Danh sách những nhà vô địch

Tứ hùng lần 1 - 2009

Chùy Lông
Team Unknown
 Linda  
 Sơn BG  
 Fio  
 SS BK  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Tứ hùng lần 2 - 2010

GameTV
Gametv logo
 Linda  
 Tutj  
 Dino  
 Em bé  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Ngũ hổ tranh hùng 2011

Trường Phát
Truongphat logo
 X.O  
 meomeo  
 Blood  
 007  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Bát vương tranh hùng 2011

Nghệ An
Nghean logo
 Banchim  
 SS BK  
 Tranh Xinh  
 Linh Xinh  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Lục vương tranh hùng 2011

Hà Nội
VEC logo
 Linda  
 HMN  
 Tutj  
 Em bé  
 Gunny  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Tứ hùng 2012

Thái Bình
Thaibinh logo
 TBL  
 Hoàng Lan  
 VietBM  
 Tom  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Tam hùng 2013

Hà Nội
VEC logo
 HMN  
 Tutj  
 Vane Love  
 Mỹ Đình  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Tứ hùng 2014

Thái Bình
Thaibinh logo
 TBL  
 Gunny  
 VietBM  
 Tom  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Tam hùng 2015

GameTV
Gametv logo
 CSDN  
 No1  
 Hồng Anh  
 Chipboy  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Tứ hùng 2015

Hà Nội
VEC logo
 HMN  
 Vanelove  
 Tutj  
 Quýt  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Tứ hùng 2016

GameTV
Gametv logo
 CSDN  
 No1  
 Truy Mệnh  
 Chipboy  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Ngũ hùng 2017

Hà Nội
VEC logo
 HMN  
 Vanelove  
 Quýt  
 Tutj  
 Xi Măng  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên