FANDOM


Thanhtung_std.png (tải về)‎ (60 × 25 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • AOE Hà Đông mở rộng lần 1

    ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, có bơm Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0) Game type…

  • Coltech Open 1

    ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, không bơm Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0) Game…

  • Friendly/2009

    edit Giới thiệu, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện04:35, ngày 8 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:35, ngày 8 tháng 8 năm 201560 × 25 (6 kB)Ngdinhluat (tường | đóng góp)

Đặc tính hình