FANDOM


Ambox_content.png (tải về)‎ (40 × 40 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Bản mẫu:Dead

    THIS TEMPLATE IS GOING TO BE REMOVED SINCE IT BREAKS HOW THE CURRENT AMBOXES ARE COMMENTARIES…

  • Bản mẫu:Dead/doc

    THIS TEMPLATE IS GOING TO BE REMOVED SINCE IT BREAKS HOW THE CURRENT AMBOXES ARE COMMENTARIES…

  • Bản mẫu:Deprecated

    When a template is no longer considered fit for use{{Deprecated}}{{Deprecated|Ambox}}

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện07:50, ngày 25 tháng 7 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:50, ngày 25 tháng 7 năm 201540 × 40 (3 kB)Ngdinhluat (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên