FANDOM


BẢNG A
 • Nhất: Hà Nội-1
 • Nhì: Sơn Tây Friends
 • Hà Nội-1 2 - 0 Mật Mã
 • Hà Nội-1 2 - 0 Tử Thần
 • Hà Nội-1 2 - 0 Sơn Tây Friends
 • Hà Nội-1 2 - 0 Play4Fun
 • Mật Mã 0 - 2 Tử Thần
 • Mật Mã 0 - 0 Sơn Tây Friends
 • Mật Mã 0 - 2 Play4Fun
 • Tử Thần 0 - 2 Sơn Tây Friends
 • Tử Thần 0 - 0 Play4Fun
 • Play4Fun 0 - 2 Sơn Tây
BẢNG B
 • Nhất: Focus
 • Nhì: Thái Bình-2
 • Thái Bình-2 2 - 0 CNSH
 • Thái Bình-2 0 - 2 Focus
 • Thái Bình-2 2 - 0 Hitech (CNHN)
 • CNSH 0 - 2 Focus
 • CNSH 0 - 2 Hitech (CNHN)
 • Focus 2 - 1 Hitech (CNHN)
BẢNG C
 • Nhất: ĐSQM
 • Nhì: GTV Handsome
 • ĐSQM 1 - 2 GTV Handsome
 • ĐSQM 2 - 0 Đồng Chí
 • ĐSQM 2 - 0 VTC
 • GTV Handsome 1 - 2 Đồng Chí
 • GTV Handsome 2 - 1 VTC
 • Đồng Chí 1 - 2 VTC
BẢNG D
 • Nhất: 9x Đẹp Zai
 • Nhì: FCRC-VEC
 • FCRM-VEC 0 - 2 9x Đẹp Zai
 • FCRM-VEC 2 - 0 Quốc Oai Nổi Loạn
 • 9x Đẹp Zai 2 - 0 Quốc Oai Nổi Loạn
BẢNG E
 • Nhất: Thái Bình-1
 • Nhì: Sơn Tây Handsome
 • Thái Bình-1 2 - 0 Mễ Trì
 • Thái Bình-1 2 - 1 Sơn Tây Handsome
 • Mễ Trì 0 - 2 Sơn Tây Handsome
BẢNG F
 • Nhất: Trường Phát 00
 • Nhì: Giày Tốt
 • Lỗ Nhị-VEC 2 - 1 Trường Phát 00
 • Lỗ Nhị-VEC 0 - 2 Anh Em
 • Lỗ Nhị-VEC 1 - 2 Giày Tốt
 • Lỗ Nhị-VEC 0 - 2 Cafe Phú Đô
 • Trường Phát 00 2 - 0 Anh Em
 • Trường Phát 00 2 - 0 Giày Tốt
 • Trường Phát 00 2 - 0 Cafe Phú Đô
 • Anh Em 0 - 2 Giày Tốt
 • Anh Em 0 - 0 Cafe Phú Đô
 • Giày Tốt 2 - 0 Cafe Phú Đô
BẢNG G
 • Nhất: Hải Phòng
 • Nhì: Lee Game
 • Hải Phòng 2 - 1 MUFC-VEC
 • Hải Phòng 2 - 0 Lee Game
 • Hải Phòng 0 - 2 TN Xóm Chùa
 • Hải Phòng 2 - 0 VMMU
 • MUFC-VEC 0 - 0 Lee Game
 • MUFC-VEC 2 - 0 TN Xóm Chùa
 • MUFC-VEC 2 - 0 VMMU
 • Lee Game 2 - 0 TN Xóm Chùa
 • Lee Game 2 - 0 VMMU
 • VMMU 0 - 0 TN Xóm Chùa
BẢNG H
 • Nhất: Tây Mỗ (Hà Nội-2)
 • Nhì: Pháo Đài Láng
 • Tây Mỗ 2 - 0 Pháo Đài Láng
 • Tây Mỗ 2 - 0 Chém Bố Né
 • Chém Bố Né 1 - 2 Pháo Đài Láng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên