FANDOM[e][h]Tân Mã Đường 新马堂
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc

Thành viên

1. Tân Mã Đường Nhân Ngoại Hữu Nhân 新马堂_人外有人

2. Tân Mã Đường Tinh Kì Bát 新马堂_星期捌

sở trường tiễn mã và lạc đà

3. Tân Mã Đường Chí Tôn 新马堂_至尊

4. Tân Mã Đường Hoa Anh Hùng 新马堂_哗英雄

5. Tân Mã Đường Tướng Quân 新马堂_将军 - Sở Hồn Tiểu Vương 楚魂_小王

sở trường tiễn mã. Giành Á quân ĐỒ Long cúp với Tân Mã ĐƯờng 2

Quá trình phát triển

Thành tích 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên