FANDOM[e][h]Star League 2016
2016 star league
League Information
Đơn vị tổ chức:
AOE Việt Nam
Nhà tài trợ:
XPJ
CGC
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round-Robin
Playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-07-31
Players
Số lượng game thủ:
29

Vòng sơ loại AOE Star League 2016 được tổ chức nhằm chọn ra 7 game thủ tham gia vào vòng chung kết Star League 2016.

  • Thời gian:

- Mở đăng ký tham dự: 12/7/2016
- Chốt đăng ký: 25/7/2016
- Thi đấu sơ loại: 31/7/2016

  • Địa điểm thi đấu: Colosseum Gaming Center - 72 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫1,000,000 Gtv1 std Chipboy
Gold 1st ₫1,000,000 Vec std Hoàng Mai Nhi
Gold 1st ₫1,000,000 ThaiBinhlogo std Tiểu Bạch Long
Gold 1st ₫1,000,000 Vec std Cam Quýt
Gold 1st ₫1,000,000 ThaiBinhlogo std Vô Thường
Gold 1st ₫1,000,000 Gtv1 std No1
Gold 1st ₫1,000,000 Skyredlogo std Quang GT

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A lrthread
1. Gtv1 std Chipboy 3-0-0 9-09p
2. Haiphong std Chip 2-0-1 6-46p
3. Aoelogo std Nguyễn Trung Hiếu 1-0-2 4-63p
4. Aoelogo std Bùi Trọng Hoàng 0-0-3 0-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Chipboy Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Trung Hiếu
Chipboy Gtv1 std 3 0 Haiphong std Chip
Chipboy Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Bùi Trọng Hoàng
Chip Haiphong std 3 1 Aoelogo std Nguyễn Trung Hiếu
Chip Haiphong std 3 0 ThaiBinhlogo std Bùi Trọng Hoàng
Bùi Trọng Hoàng Aoelogo std 0 3 Aoelogo std Nguyễn Trung Hiếu
Bảng B lrthread
1. Vec std HMN 3-0-0 9-19p
2. Vec std Xi Măng 2-0-1 6-56p
3. Aoelogo std U17 1-0-2 6-73p
4. Aoelogo std Bùi Trọng Thắng 0-0-3 1-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
HMN Vec std 3 1 Aoelogo std U97
HMN Vec std 3 0 Haiphong std Bùi Trọng Thắng
HMN Vec std 3 0 Vec std Xi Măng
U97 Aoelogo std 3 1 Aoelogo std Bùi Trọng Thắng
U97 Aoelogo std 2 3 Vec std Xi Măng
Bùi Trọng Thắng Aoelogo std 0 3 Vec std Xi Măng


Bảng C lrthread
1. ThaiBinhlogo std TBL 3-0-0 9-39p
2. Skyredlogo std Phương Tú 2-0-1 7-46p
3. Skyredlogo std Meomeo 1-0-2 5-73p
4. Aoelogo std Nguyễn Đình Hoàng 0-0-3 0-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Phương Tú Aoelogo std 3 1 Aoelogo std Ng Đình Hoàng
Phương Tú Aoelogo std 3 0 Skyredlogo std meomeo
Phương Tú Aoelogo std 1 3 ThaiBinhlogo std Tiểu Bạch Long
Nguyễn Đình Hoàng Aoelogo std 1 3 Skyredlogo std meomeo
Nguyễn Đình Hoàng Aoelogo std 0 3 ThaiBinhlogo std Tiểu Bạch Long
meomeo Skyredlogo std 2 3 ThaiBinhlogo std Tiểu Bạch Long
Bảng D lrthread
1. Skyredlogo std Yugi 3-0-0 9-19p
2. Vec std Tutj 2-0-1 7-56p
3. Aoelogo std Trần Ngọc Dương 1-0-2 5-63p
4. Aoelogo std Trần Đình Tính 0-0-3 0-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Yugi Skyredlogo std 3 0 Aoelogo std Trần Đình Tính
Yugi Skyredlogo std 3 0 Aoelogo std Trần Ngọc Dương
Yugi Skyredlogo std 3 1 Vec std Tutj
Tutj Vec std 3 0 Aoelogo std Trần Đình Tính
Tutj Vec std 3 2 Aoelogo std Trần Ngọc Dương
Trần Đình Tính Aoelogo std 0 3 Aoelogo std Trần Ngọc Dương


Bảng E lrthread
1. ThaiBinhlogo std Gunny 3-0-0 9-39p
2. Vec std Quýt 2-0-1 8-46p
3. Aoelogo std Lê Đức Anh 1-0-2 4-63p
4. Aoelogo std Cao Văn Tài 0-0-3 1-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Cam Quýt Vec std 3 1 Aoelogo std Lê Đức Anh
Cam Quýt Vec std 3 0 Aoelogo std Cao Văn Tài
Cam Quýt Vec std 3 2 ThaiBinhlogo std Gunny
Gunny ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std Lê Đức Anh
Gunny ThaiBinhlogo std 3 1 Aoelogo std Cao Văn Tài
Lê Đức Anh Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Cao Văn Tài
Bảng F lrthread
0. Vec std  3-0-0 9-19p
2. ThaiBinhlogo std Vô Thường 2-0-1 6-46p
3. Aoelogo std Nguyễn Chí Anh 1-0-2 4-73p
4. Aoelogo std Nguyễn Văn Sáng 0-0-3 2-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Vô Thường ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Sáng
Vô Thường ThaiBinhlogo std 0 3 Vec std 
Vô Thường ThaiBinhlogo std 3 1 ThaiBinhlogo std Nguyễn Chí Anh
 Vec std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Sáng
 Vec std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Chí Anh
Nguyễn Văn Sáng Aoelogo std 3 2 Aoelogo std Nguyễn Chí Anh
Bảng G lrthread
1. Skyredlogo std Quang GT 4-0-0 12-412p
2. Gtv1 std No1 3-0-1 10-59p
3. Gtv1 std Truy Mệnh 2-0-2 8-66p
4. Aoelogo std Trần Đăng Khoa 1-0-3 4-93p
5. Aoelogo std Nguyễn Văn Đức 0-0-4 4-120p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
No1 Gtv1 std 3 1 Aoelogo std Trần Đăng Khoa
No1 Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Đức
No1 Gtv1 std 1 3 Skyredlogo std Quang GT
No1 Gtv1 std 3 1 Gtv1 std Truy Mệnh
Quang GT Skyredlogo std 3 2 Aoelogo std Trần Đăng Khoa
Quang GT Skyredlogo std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Đức
Quang GT Skyredlogo std 3 1 Gtv1 std Truy Mệnh
Truy Mệnh Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Trần Đăng Khoa
Truy Mệnh Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Đức
Trần Đăng Khoa Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Đức

Playoffs

Loại trực tiếp
31/07/2016 - 13:30 SGT
Chipboy Gtv1 std 4 2 Vec std Xi Măng
HMN Vec std 4 0 Aoelogo std Phương Tú
TBL ThaiBinhlogo std 4 0 Vec std Tutj
Yugi Skyredlogo std 0 4 Vec std Quýt
Gunny ThaiBinhlogo std 3 4 ThaiBinhlogo std Vô Thường
 Vec std 1 4 Gtv1 std No1
Quang GT Skyredlogo std 4 0 Haiphong std Chip

Live Streams

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên