FANDOM


[e][h]Skyred
Logo skyred
Thông tin đội game
Quốc gia:
Đội trưởng:
Links
InfoboxIcon Homepage InfoboxIcon Facebook
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2013

Skyred là một tổ chức gaming có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Đội AOE của Skyred được thành lập trên cơ sở 2 game thủ trẻ bibi, hehe và 2 game thủ lão làng của Trường Phát ECYugiMeomeo

Hình thành

Thành Viên

Thành tích

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên