FANDOM[e][h]Siêu Tinh 超星
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc

Thành viên

1. Siêu Tinh Ngốc Ngốc 超星_呆呆

hạng 3 Toàn diện

hỗn mã top 1 lạc đà trong top 5

2. Siêu Tinh Hồng Ma 超星_红魔

hạng 11 toàn diện

3. Siêu Tinh Ngạo Thế Quần Hùng 超星_傲世群英 - Tân Mã Đường Quần Hùng 新马堂_群英 - Tân Mã Đường Ban Nê Lộ 新马堂_斑尼露

hạng 5 sở trường hỗn mã với khả năng phát triển bá đạo

4. Siêu Tinh Man Liên 超星_曼联

sở trường lạc đà

5. Siêu Tinh Thiên Thiên 超星_天天

sở trường lạc đà. deathmap

6. Siêu Tinh Băng Kì Lâm 超星_冰淇淋

7. Siêu Tinh Bát Bộ 超星8部 - Tư Siêu Thu Quý 思超_秋季 - Đồ Long Công Ngưu 屠龙_公牛

sở trường tiễn mã và lạc đà

9. Siêu Tinh Lê Tử 超星_梨子

10. Siêu Tinh ? Hào Nhân Vật 超星_?号人物

toàn diện

11 .Siêu Tinh Đạp Tuyết Vô Ngân 超星_踏雪无痕

12. Siêu Tinh Muội Trư 超星_妹猪

13. Siêu Tinh Tiểu Ba La 超星_小菠罗

14.Siêu Tinh Vũ Nhi 超星_雨儿

Quá trình phát triển

Thành tích 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên