FANDOM[e][h]Sở Hồn 楚魂
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc trước năm 2008

Thành viên

1. Sở Hồn Đế 楚魂_帝

2. Sở Hồn Kỳ 楚魂_琦

gây bất ngờ khi đánh bại Thiên Long Bất Liễu Tình và Siêu Tinh Ngốc Ngốc với cùng tỉ số 3-0 tại NCM cúp

3. Sở Hồn Hồng Nhân 楚魂_红人

4. Sở Hồn Tử Đạn 楚魂_子弹

5. Sở Hồn Du B Ca 楚魂_油B哥

6. Sở Hồn King Tử 楚魂_king仔

7. Sở Hồn Lãng Tử 楚魂_浪子

Quá trình phát triển

Thành tích 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên