FANDOM[e][h]Quảng Châu Cup 2013 mở rộng
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2013
Ngày kết thúc:
2013
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
tbd

Solo Shang hỗn mã

1. Tư Siêu - Sơ Luyến

2. Nghĩa Chiến Minh - Hồi Ức (Bùi Dạ)

3. Nghĩa Chiến Minh - Đại Trù

4. Dạ Miêu - Ngốc Ngốc (Dai Dai)

5. Ỷ Thiên - Tiểu Thủy Ngư

6. Tư Siêu - Tiểu Hoa Ca

7. Ỷ Thiên - Vũ Thần

8. Thánh Chiến - Đế Quốc Ngã Tối Suất

9. Tư Siêu - Quần Anh

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên