FANDOM[e][h]Quảng Châu Cup 2013 mở rộng
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2013
Ngày kết thúc:
2013
Những người chiến thắng
Bronze China std NCM 1
Teams
Số lượng team:
tbd

4vs4 Shang thuần tiễn

1. Ỷ Thiên - 2

Chiến Tướng, Hỏa Hải, Tiểu Hắc Mã, Vũ Thần

2. Ỷ Thiên - 1

Tiểu Thủy Ngư, Minh Nhật, Bất Liễu Tình, Phong Thần

3. Nghĩa Chiến Minh - 1

Đại Trù, Hồi Ức, Tiểu Tiểu Hiệp, Thanh Oa Vương Tử

4. Tư Siêu - 2

Quần Hùng, Tiểu Hùng, Tiểu Kiệt, A Văn

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên