FANDOM[e][h]Quảng Châu Cup 2013 mở rộng
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2013
Ngày kết thúc:
2013
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
tbd

2vs2 Shang hỗn mã

1. [Tư Siêu] - Tiểu Hoa Ca + Mỹ Tịch

2. [Ỷ Thiên] - Tiểu Hắc Mã + Phong Thần

3. [Nghĩa Chiến Minh] - Đại Trù + Hồi Ức

4. [Nghĩa Chiến Minh] - Tiểu Tiểu Hiệp + Thanh Oa Vương Tử

5. [Tư Siêu] - Tam Phong + Bát Bộ

6. [Thiên Vương] - Lôi Lão Hổ + Đế Vương Tinh

7. [Tư Siêu] - Sơ Luyến + Tam Tiếu

8. [Thánh Chiến] - Lãng Mạn + Già Thiên

9. [Tam Quốc] - Phong Thái + Chu Tước Huyền Vũ

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên