FANDOM[e][h]Quảng Châu Cup 2013 mở rộng
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2013
Ngày kết thúc:
2013
Những người chiến thắng
Teams
Số lượng team:
12

AOE Hoài Cổ La Mã - Quảng Châu Cup 2013 mở rộng là giải đấu lớn của AOE Trung Quốc, quy tụ đông đảo các team tham gia. Đoàn AOE Việt Nam cũng tham dự với tư cách khách mời của giải

Kết quả

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold.png Silver.png Bronze.png
Solo Shang hỗn mã TBD China std.png  Vn std.png China std.png Sơ Luyến China std.png Hồi Ức China std.png Đại Trù
2vs2 Shang hỗn mã TBD China std.png  Vn std.png China std.png Hoa Ca+Mỹ Tịch China std.png Hắc Mã+Phong Thần China std.png Đại Trù+Hồi Ức
3vs3 Random TBD 15China std.png 12Vn std.png Vn std.png Việt Nam 3 Vn std.png Việt Nam 1 Vn std.png Việt Nam 2
4vs4 R Shang TBD China std.png  Vn std.png China std.png Ỷ Thiên 2 China std.png Ỷ Thiên 1 China std.png Nghĩa Chiến Minh 1

Tổng hợp kết quả các nội dung

Solo Shang hỗn mã

1. Tư Siêu - Sơ Luyến

2. Nghĩa Chiến Minh - Hồi Ức (Bùi Dạ)

3. Nghĩa Chiến Minh - Đại Trù

4. Dạ Miêu - Ngốc Ngốc (Dai Dai)

5. Ỷ Thiên - Tiểu Thủy Ngư

6. Tư Siêu - Tiểu Hoa Ca

7. Ỷ Thiên - Vũ Thần

8. Thánh Chiến - Đế Quốc Ngã Tối Suất

9. Tư Siêu - Quần Anh


2vs2 Shang hỗn mã

1. [Tư Siêu] - Tiểu Hoa Ca + Mỹ Tịch

2. [Ỷ Thiên] - Tiểu Hắc Mã + Phong Thần

3. [Nghĩa Chiến Minh] - Đại Trù + Hồi Ức

4. [Nghĩa Chiến Minh] - Tiểu Tiểu Hiệp + Thanh Oa Vương Tử

5. [Tư Siêu] - Tam Phong + Bát Bộ

6. [Thiên Vương] - Lôi Lão Hổ + Đế Vương Tinh

7. [Tư Siêu] - Sơ Luyến + Tam Tiếu

8. [Thánh Chiến] - Lãng Mạn + Già Thiên

9. [Tam Quốc] - Phong Thái + Chu Tước Huyền Vũ


3v3 Random

1. Việt Nam - 3

2. Việt Nam - 1

3. Việt Nam - 2

4. Kích Tình Tuế Nguyệt - 1

5. Ỷ Thiên

6. Thiên Vương

7. Tư Siêu

8. Dạ Miêu

9. Việt Nam - 4


4vs4 Shang thuần tiễn

1. Ỷ Thiên - 2

Chiến Tướng, Hỏa Hải, Tiểu Hắc Mã, Vũ Thần

2. Ỷ Thiên - 1

Tiểu Thủy Ngư, Minh Nhật, Bất Liễu Tình, Phong Thần

3. Nghĩa Chiến Minh - 1

Đại Trù, Hồi Ức, Tiểu Tiểu Hiệp, Thanh Oa Vương Tử

4. Tư Siêu - 2

Quần Hùng, Tiểu Hùng, Tiểu Kiệt, A Văn

Xếp hạng toàn đoàn

1. Ỷ Thiên

2. Tư Siêu

3. Nghĩa Chiến Minh

4. Việt Nam

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên