FANDOM
[e][h]AOE Quảng Đông Open 2016
2016 Quang Dong open.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Nhà tài trợ:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Vũ Trụ Vô Địch TV
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
18,000 RMB ~ 60,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-10-02
Ngày kết thúc:
2016-10-03
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
84

Nội dung 2vs2 Shang thuần tiễn của giải đấu AOE Quảng Đông Open 2016

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫17,000,000 ¥ 5,000 Vn std.png CSDN+Hồng Anh
Silver.png 2nd ₫13,400,000 ¥ 4,000 Vn std.png BiBi+Cam Quýt
Bronze.png 3rd ₫10,000,000 ¥ 3,000 China std.png Lôi Lão Hổ+Tế Tế Lạp
Copper.png 4th ₫6,700,000 ¥ 2,000 Vn std.png hehe+Hoàng Mai Nhi
5th-8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 China std.png Trần Dịch Tấn+Tạ Đình Phong
China std.png Sơ Luyến+Phong Lưu Tình
China std.png Nhãn Tử+Nông Dân
China std.png Cương Bản+Tiểu Mãnh Mã

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: HUGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thể thức

Các game thủ chia cặp đánh 22, loại trực tiếp.
Tổng cộng có 42 cặp tham gia thi đấu

Đội hình

Team Các cặp game thủ
Vũ Trụ China std.png Sơ Luyến 初恋
China std.png Phong Lưu Tình 风流情
China std.png Minh Nhật 明日
China std.png Bất Liễu Tình 不了情
China std.png Trần Dịch Tấn 陈奕迅
China std.png Tạ Đình Phong 谢霆锋
China std.png Tiểu Kiệt 小杰
China std.png Tiểu Hùng 小熊
China std.png Thần Binh 神兵
China std.png Hưởng Vĩ Xà 响尾蛇
China std.png Cự Li Ca 距离哥
China std.png Hồng Khách 红客
China std.png Tiểu Hắc Mã 小黑马
China std.png ADC
Thiên Vương China std.png Lôi Lão Hổ 雷老虎
China std.png Tế Tế Lạp 细细粒
China std.png Tiểu Mãnh Hổ 小猛虎
China std.png Tiểu Lão Hổ 小老虎
China std.png Tiểu Lâm 小林
China std.png Phi Thiên Hổ 飞天虎
China std.png Túy Liễu
China std.png Bức Chân 逼真
China std.png Ba Tử波仔
China std.png Dục Phong Lưu风流
China std.png Tinh Ca 星哥
China std.png Long Thành Hổ 龙成虎
China std.png Thiết Mã 铁马
China std.png Cửu Đỉnh 九鼎
Liêm Giang China std.png Tiểu Mã Ca 小马哥
China std.png Sài Bì 柴皮
China std.png Hoàng Quan 皇冠
China std.png Lộ Minh 路明
China std.png Bất Sửu 不丑
China std.png Phán Tử 胖子
Tiêu Dao China std.png Nông Dân 农仔
China std.png Nhãn Tử 眼仔
China std.png Tiểu Thiên Sứ
China std.png Hồng Nhân 红人
China std.png Thủ Cảm
China std.png Tịnh Tử Trư 靓仔猪
China std.png Tiên Hành Giả 先行者
China std.png Tiễn Như Vũ 箭如雨
Ma Đô China std.png Cương Bản 钢板
China std.png Tiểu Mãnh Mã 小猛马
China std.png Thuấn Gian 瞬间
China std.png Tinh Anh 精英
Lục Hà China std.png Kiến Tạo Sư 建造师
China std.png Công Trình Sư 工程师
China std.png Ca Thần 歌神
China std.png Biểu Ca 表哥
China std.png Châu Nhuận Phát 周润发
China std.png Lãnh Khốc 冷酷
Động Vật Viên China std.png Tiểu Tử 小子
China std.png Hầu Tử 猴子
China std.png Truyền Kỳ 传奇
China std.png Tiêm Binh 尖兵
China std.png Đại Thái Hà 大头虾
China std.png Tiếu Dung 笑容
Bạo Phong China std.png Tĩnh Tĩnh Nga 静静鹅
China std.png Tĩnh Tĩnh Áp 静静鸭
China std.png Thiếu Niên 少年
China std.png Vạn Nhân Mê 万人迷
Team khác China std.png Sơ Kiến
China std.png Lam Cầu
China std.png Tiểu Điểu
China std.png Hậu Hải
China std.png Tiểu Húc
China std.png
Việt Nam Vn std.png CSDN
Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png HMN
Vn std.png hehe
Vn std.png Yugi
Vn std.png Truy Mệnh
Vn std.png BiBi
Vn std.png Cam Quýt
Vn std.png Tutj
Vn std.png Vanelove
Vn std.png Ngô Mạnh Hào
Vn std.png 

Kết quả

Vòng 1/64
03/10/2016 - 13:00 SGT
Thần Binh+Hưởng Vĩ Xà China std.png 0 0 China std.png Túy Liễu+Bức Chân
Tiểu Thiên Sứ+Hồng Nhân China std.png 0 0 Vn std.png +Ngô Mạnh Hào
Sài Bì+Tiểu Mã Ca China std.png 0 0 China std.png Sơ Kiến+Lam Cầu
TBD+Tiểu Húc China std.png 0 0 China std.png Ba Tử+Dục Phong Lưu
Trần Dịch Tấn+Tạ Đình Phong China std.png 0 0 China std.png Tiểu Lão Hổ+Tiểu Mãnh Hổ
Kiến Tạo Sư+Công Trình Sư China std.png 0 0 China std.png Tiểu Tử+Hầu Tử
Tutj+Vanelove Vn std.png 0 0 China std.png Tinh Ca+Long Thành Hổ
Biểu Ca+Ca Thần China std.png 0 0 China std.png Tiêm Binh+Truyền Kỳ
Thiết Mã+Cửu Đỉnh China std.png 0 0 China std.png Sơ Luyến+Phong Lưu Tình
Nhãn Tử+Nông Dân China std.png 0 0 China std.png Lộ Minh+Hoàng Quan
Tiểu Tử+Sói China std.png 0 0 China std.png Hồng Khách+Cự Li Ca
Đại Thái+Tiếu Dung China std.png 0 0 China std.png Tiểu Lâm+Phi Thiên Hổ
Bất Sửu+Phán Tử China std.png 0 0 Vn std.png BiBi+Quýt
Thủ Cảm+Tịnh Tử trư China std.png 0 0 China std.png Huy Hoàng+Minh Tế
Tiễn Như Vũ+Tiên Hành Giả China std.png 0 0 China std.png ADC+Tiểu Hắc Mã


Live Streams

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên