FANDOM


[e][h]Vec std Cam Quýt
Player Quyt
Thông tin game thủ
Tên:
Cù Thái Phú
Quốc gia:
Những nick khác:
AV_Phú, Cam Quýt, Quýt
Sở trường:
Random
Quá trình thi đấu
2013 - 2014
2014 - nay

Quýt là một game thủ trẻ được đào tạo từ AOE VIET và được đôn lên đội 1 của Hà Nội

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.