FANDOM


Cổng thông tin các giải đấu

Để tạo thông tin giải đấu, xem hướng dẫn tại Thông tin giải đấu

Trong vùng này bạn có thể tìm mọi thông tin về các giải đấu Đế chế tại Việt Nam. Chọn một tab để tìm giải đấu theo quy mô và đặc điểm của giải đấu.

SẮP TỚI[Sửa]
Tou starleague  Star League 2017
> 19 Nov
< TBD

Tou mienbac logo  Miền Bắc lần 1017-18 Nov

ĐANG DIỄN RA[Sửa]
KẾT THÚC[Sửa]

Tou aoe  AOE Việt Trung 20175/7-13/8
Tou thaibinh logo  Thái Bình Open VI16-18 Jun
Tou tuhung logo  Ngũ hùng 201728 May
Tou aoe  Online Việt Trung 201701/3-02/5
Tou beyeu logo  Bé Yêu Cup 201715-22 Apr

Tou random logo  AOE Pro Masters 2017
> 11 Mar
< 02 Apr

Tou mienbac logo  Miền Bắc lần 97-8 Jan

Tou gamek logo  GameK Solo Cup Season 1
> 17 Dec
< 18 Dec

Tou starleague  Star League 201613/8-19/11
Tou aoe  Quảng Đông Open 20161-4 Oct
Tou starleague  Sơ loại Star League 201631 Jul
Tou random logo  Siêu cup Solo Random 201611 Jun
Tou tuhung logo  Tứ hùng 201619 May

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.