FANDOM


Cổng thông tin các giải đấu

Để tạo thông tin giải đấu, xem hướng dẫn tại Thông tin giải đấu

Trong vùng này bạn có thể tìm mọi thông tin về các giải đấu Đế chế tại Việt Nam. Chọn một tab để tìm giải đấu theo quy mô và đặc điểm của giải đấu.

SẮP TỚI[Sửa]

Tou beyeu logo  Bé Yêu Cup 201821-29 Apr

ĐANG DIỄN RA[Sửa]
KẾT THÚC[ Sửa]
Tou aoe  Online Việt Trung 2
> 21 Nov
< 23 Mar

Tou random logo  Showmatch Solo U9602 Feb
Tou random logo  AOE Toàn Quốc 20185-7 Jan
Tou hanoi logo  Hà Nội Open VI27-30 Dec
Tou starleague  Star League 201719/11-24/12
Tou mienbac logo  Miền Bắc lần 1018-19 Nov
Tou aoe  AOE Việt Trung 20175/7-13/8
Tou thaibinh logo  Thái Bình Open VI16-18 Jun
Tou tuhung logo  Ngũ hùng 201728 May
Tou aoe  Online Việt Trung 201701/3-02/5
Tou beyeu logo  Bé Yêu Cup 201715-22 Apr

Tou random logo  AOE Pro Masters 2017
> 11 Mar
< 02 Apr

Tou mienbac logo  Miền Bắc lần 97-8 Jan