FANDOM


Cổng thông tin các giải đấu

Để tạo thông tin giải đấu, xem hướng dẫn tại Thông tin giải đấu

Trong vùng này bạn có thể tìm mọi thông tin về các giải đấu Đế chế tại Việt Nam. Chọn một tab để tìm giải đấu theo quy mô và đặc điểm của giải đấu.

SẮP TỚI[Sửa]

Giao hữu Việt Trung  AOE Việt Trung 2017July

ĐANG DIỄN RA[Sửa]
KẾT THÚC[Sửa]

Thái Bình mở rộng  Thái Bình Open VI16-18 Jun
Tứ hùng  Ngũ hùng 201728 May

Giao hữu Việt Trung  AOE Online Việt Trung 2017
> 01 Mar
< 02 May

Bé Yêu Cup  Bé Yêu Cup 201715-22 Apr

Giải đấu Solo  AOE Pro Masters 2017
> 11 Mar
< 02 Apr

Miền Bắc  Miền Bắc lần 97-8 Jan

GameK AOE Solo Cup  GameK Solo Cup Season 1
> 17 Dec
< 18 Dec

Star League 2016  Star League 201613/8-19/11
Giao hữu Việt Trung  Quảng Đông Open 20161-4 Oct
Star League 2016  Sơ loại Star League 201631 Jul
Giải đấu Solo  Siêu cup Solo Random 201611 Jun
Tứ hùng  Tứ hùng 201619 May
Giao hữu Việt Trung  AOE Hàng Châu 20167-13 May

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.