FANDOM


Cổng thông tin thống kê

Thông tin

Trang này chứa thông tin thống kê về thành tích của các team và các game thủ trong toàn bộ lịch sử AOE Việt Nam

Các huyền thoại

Các kỷ lục

Danh hiệu tập thể

Thể thức team 4vs4 - Tính tới hết tháng 1/2016

No. Team Tổng số danh hiệu Ghi chú
1st Vec std Hà Nội 14
2nd Truongphat std Trường Phát 11
3rd ThaiBinhlogo std Thái Bình 08
4th Gtv1 std GameTV 08
5th Hadong std Hà Đông 05
6th Dqh std D.Q.Hàm 04
7th Nghean std Nghệ An 03
8th
12th
Skyredlogo std Skyred
Haiphong std Hải Phòng
ChuyLonglogo std Chùy Lông
Tohieu std Tô Hiệu
AOE Sung Sướng
02

Danh hiệu cá nhân

Thể thức Solo - Tính tới hết tháng 1/2016

No. Game thủ Tổng số danh hiệu Ghi chú
1st CSDN 12
2nd Vanelove 02
3rd
13th
Hoàng Mai Nhi
Vô Thường
Tutj
Linda
Dinosaur
Yugi
Tiểu Bạch Long
Em Bé
Hehe(^ ^)
Family
SS BK
01

Thể thức 2vs2 - Tính tới hết tháng 1/2016

No. Game thủ Tổng số danh hiệu Ghi chú
1st Hồng Anh 02 Hồng Anh đã 2 lần vô địch và 1 lần á quân
2nd BiBi 02
3rd meomeo 02
4th
7th
CSDN
hehe
Gunny
Yugi
01

Tất cả các nội dung thi đấu - Tính tới hết tháng 1/2016

No. Game thủ Team Danh hiệu 44 Danh hiệu 22 Danh hiệu solo Tổng
1st CSDN Gtv1 std GameTV
TS std Trường Sa
06 01 12 19
2nd Yugi Hadong std Hà Đông
Indoor std IndoorGame
Truongphat std Trường Phát
Skyredlogo std Skyred
14 01 01 16
3rd Hoàng Mai Nhi Vec std Hà Nội 14 01 15
4th Tiểu Bạch Long Truongphat std Trường Phát
ThaiBinhlogo std Thái Bình
10 01 11
4th meomeo Truongphat std Trường Phát
Skyredlogo std Skyred
09 02 11

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên