FANDOM


[e][h]X5 std.png Ngô Văn Sơn
Player Ngo Van Son.png
Thông tin game thủ
Tên:
Ngô Văn Sơn
Ngày sinh:
1992
Quốc gia:
Quê quán:
Team:
Sở trường:
Random
Links
Facebook


Ngô Văn Sơn SN 92

Quê Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh

Tại vòng loại Solo Random AOE Việt Trung, anh đã suýt gây nên bất ngờ khi chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước Vô Thường tại vòng đấu cuối.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên