FANDOM[e][h]Ngân Sa 银沙
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team của Trung Quốc

Thành viên

Ngân Sa Ưng Tử 银沙_鹰仔

Ngân Sa Sinh Ca 银沙_生哥

Quá trình phát triển

Thành tích 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên