FANDOM


Toàn bộ các nâng cấp trong Đế chế

Xem thêm tại Technogoly

Techtree

Ror techtree

Ghi chú:

  • Đỏ: Nhà (Buiding) mà các quân (Units) được mua ra hoặc nâng cấp công nghệ
  • Xanh lá: Nhà (Buiding) không có nhiệm vụ xin quân hay nâng cấp công nghệ
  • Vàng: Nâng cấp (Upgrade) quân (Units) hoặc công nghệ
  • Xanh dương: các loại quân (Units)

Cây nâng cấp này ở chế độ fulltechtree, mỗi dân tộc (Civs) sẽ thiếu vài nâng cấp.

Nâng cấp công giáp trong BS


Nâng cấp công nghệ khai thác trong BM


Nâng cấp phù thủy


Nâng cấp công nghệ trong BC

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên