FANDOM


Vòng 1/16 (BO5)
Vinhphuc std Vĩnh Phúc
3
Aoelogo std Bắc Giang
0
Aoelogo std Quảng Ninh
3
Hatinh std Hà Tĩnh
2
Nghean std Nghệ An 1
3
Aoelogo std HN huyền thoại
2
Hadong std Hà Đông
3
Haiphong std Hải Phòng
0
Aoelogo std Hưng Yên 1
3
Aoelogo std Hòa Bình
1
Vec std Hà Nội
3
Aoelogo std Nam Định
1
ThaiBinhlogo std Thái Bình
3
Aoelogo std Hà Nam
0
Aoelogo std Game TN
 
Tứ kết (BO7)
Vinhphuc std Vĩnh Phúc
4
Aoelogo std Quảng Ninh
1
Nghean std Nghệ An 1
1
Hadong std Hà Đông
4
Aoelogo std Hưng Yên 1
0
Vec std Hà Nội
4
ThaiBinhlogo std Thái Bình
4
Aoelogo std Game TN
0
Bán kết (BO7)
Vinhphuc std Vĩnh Phúc
1
Hadong std Hà Đông
4
Vec std Hà Nội
2
ThaiBinhlogo std Thái Bình
4
Chung kết (BO9)
Hadong std Hà Đông
5
ThaiBinhlogo std Thái Bình
3