FANDOM


Vòng 1/16
Gtv1 std Hà Nội GameTV
3
Aoelogo std HN Cầu Giấy
0
ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
Aoelogo std Bắc Ninh 1
Vinhphuc std Vĩnh Phúc 1
 
Aoelogo std Ninh Bình
2
ThaiBinhlogo std 9x Thái Bình
3
Thanhhoa std Thanh Hóa 1
1
Truongphat std TP Hải Dương
3
Aoelogo std Hưng Yên 4
3
Aoelogo std HN trà đá
1
Vec std Hà Nội 1
3
Hatinh std Hà Tĩnh
0
Nghean std Nghệ An 1
3
ThaiBinhlogo std Thái Bình 2
1
Tứ kết
Gtv1 std Hà Nội GameTV
1
ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
3
Vinhphuc std Vĩnh Phúc 1
3
ThaiBinhlogo std 9x Thái Bình
0
Truongphat std TP Hải Dương
3
Aoelogo std Hưng Yên 4
1
Vec std Hà Nội 1
2
Nghean std Nghệ An 1
3
Bán kết
ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
2
Vinhphuc std Vĩnh Phúc 1
3
Truongphat std TP Hải Dương
3
Nghean std Nghệ An 1
2
Chung kết
Vinhphuc std Vĩnh Phúc 1
0
Truongphat std TP Hải Dương
3