FANDOM


Bảng A : Hà Nội 1, Nam Định 4, Hà Nội 100, Vĩnh Phúc,Cao Bằng 2

Bảng B : Hòa Bình, Hải Dương,Thanh Hóa bô lão, Nam Định 1,Hà Nội 3

Bảng C: Bô lão Nam định, Nghệ An 1,Bắc Ninh 99,Bắc Giang anh em,Nam Định 2

Bảng D : Hà Đông,Nghệ An 9x, Lĩnh Nam, Thanh Hóa thần gió, Bắc giang 2,5

Bảng E : Hải phòng,Nam định 9x,Tuyên Quang 9x,Ninh Bình, Nghệ An 6

Bảng F : NKHT 1, Tuyên Quang, Thái Bình 2, Thanh Hóa 1, Nghệ An 2

Bảng G : Thái Bình 1, Thủ Đô, Hà Nam, Bắc Giang 3, Hưng Yên

Bảng H : Bắc Giang 1, Nghệ An xóm choa, NKHT2, Hà nội 1000, Hà Nội 2.

Các bảng A, B, C, D  thi đấu tại IndoorGame1 và E, F, G, H thi đấu tại IndoorGame2

Kết quả vòng bảng:

Bảng A : Nhất Hà Nội 1 nhì Vĩnh Phúc

Bảng B : Nhất Hải Dương nhì Nam Định 1

Bảng C : Nhất Nam Định 2 nhì Nghê An 1

Bảng D : Nhất Hà Đông nhì Nghệ An 9x

Bảng E : nhất Hải Phòng nhì Bắc Ninh

Bảng F : nhất Thanh Hóa nhì Thái Bình 2

Bảng G : nhất Thái Bình 1 nhì Thủ Đô

Bảng H : nhất Hà Nội 2 nhì Bắc Giang 1