FANDOM


Bảng A : Hà Nội 1, Nam Định 4, Hà Nội 100, Vĩnh Phúc,Cao Bằng 2

Bảng B : Hòa Bình, Hải Dương,Thanh Hóa bô lão, Nam Định 1,Hà Nội 3

Bảng C: Bô lão Nam định, Nghệ An 1,Bắc Ninh 99,Bắc Giang anh em,Nam Định 2

Bảng D : Hà Đông,Nghệ An 9x, Lĩnh Nam, Thanh Hóa thần gió, Bắc giang 2,5

Bảng E : Hải phòng,Nam định 9x,Tuyên Quang 9x,Ninh Bình, Nghệ An 6

Bảng F : NKHT 1, Tuyên Quang, Thái Bình 2, Thanh Hóa 1, Nghệ An 2

Bảng G : Thái Bình 1, Thủ Đô, Hà Nam, Bắc Giang 3, Hưng Yên

Bảng H : Bắc Giang 1, Nghệ An xóm choa, NKHT2, Hà nội 1000, Hà Nội 2.

Các bảng A, B, C, D  thi đấu tại IndoorGame1 và E, F, G, H thi đấu tại IndoorGame2

Kết quả vòng bảng:

Bảng A : Nhất Hà Nội 1 nhì Vĩnh Phúc

Bảng B : Nhất Hải Dương nhì Nam Định 1

Bảng C : Nhất Nam Định 2 nhì Nghê An 1

Bảng D : Nhất Hà Đông nhì Nghệ An 9x

Bảng E : nhất Hải Phòng nhì Bắc Ninh

Bảng F : nhất Thanh Hóa nhì Thái Bình 2

Bảng G : nhất Thái Bình 1 nhì Thủ Đô

Bảng H : nhất Hà Nội 2 nhì Bắc Giang 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên