FANDOM


Bảng A :

Hà Đông vs Vình Phúc : 2 - 0

Thái Bình 2 vs Trà Đá : 2 - 1

Thanh Hóa 1 vs Trà Đá 1 -2

Hà Đông vs Thái Bình 2 : 2 - 0

Trà Đá vs Vĩnh Phúc : 0 - 2

Hà Đông vs Trà Đá : 2 - 0

Vĩnh Phúc vs Thái Bình 2 : 2 - 0

Hà Đông vs Thanh Hóa 1 : 2 - 0

Thái Bình 2 vs Thanh Hóa : 0 - 2

Thanh Hóa 1 vs Vĩnh Phúc : 2 - 1

Nhất bảng Hà Đông
Nhì bảng Vĩnh Phúc

Bảng B :

Hà Nội 1 vs LQ Hòa Bình_Cao Bằng : 2 - 1 

Thanh Hóa 2 vs Hà Tĩnh 1 : 2 - 1 

AOE_BG vs Hà Nội 1 : 0 -2

Hòa Bình vs Thanh Hóa 2 : 2 - 0 

AOE_BG vs Hà Tĩnh 1 : 2 - 1

Hà Nội 1 vs Hà Tĩnh 1 :

Hà Nội 1 vs Thanh Hóa 2 : 2 - 0

Hòa Bình vs Hà Tĩnh 1 : 1 - 2

AOE_BG vs Thanh Hóa 2 : 2 - 1 

Hòa Bình vs AOE_BG : 2 - 1

Nhất bảng Hà Nội 1
Nhì bảng Hòa Bình_Cao Bẳng

Bảng C :

Ninh Bình vs Hà Nội _ Cầu Giấy : 2 -1 

Hải Phòng vs Ninh Bình : 2 - 0

Nghệ An 1 vs Hải Dương : 2 - 0

Hải Dương vs Hà Nội _ Cầu Giấy : 1 - 2

Hải Phòng vs Hà Nội _ Cầu Giấy : 2 - 1

Nghệ An 1 vs Ninh Bình : 0 - 2

Ninh Bình vs Hải Dương : 1 - 2

Hải Phòng vs Nghệ An 1 : 0 - 2

Hải Phòng vs Hải Dương : 2 - 1

Hà Nội _ Cầu Giấy vs Nghệ An 1 : 0 -2 (Hà Nội _ Cầu Giấy Bỏ cuộc)

Nhất bảng Nghệ An 1
Nhì bảng Hải Phòng

Bảng D :

Nghệ An 2 vs Hà Tây _ Ba Vì : 2 - 0

Thái Bình 1 vs Bắc Ninh : 2 - 0

Bắc Giang vs Nghệ An 2 : 1 - 2

Hà Tây _ Ba Vì vs Thái Bình 1 : 0 - 2

Bắc Ninh vs Nghệ An 2 : 0-2

Bắc Giang vs Hà Tây _ Ba Vì : 2 - 0

Bắc Giang vs Bắc Ninh : 2 - 1

Thái Bình 1 vs Nghệ An 2 : 2 - 0

Bắc Ninh vs Hà Tây _ Ba Vì : 2 - 0

Thái Bình 1 vs Bắc Giang : 2 - 1

Nhất bảng Thái Bình 1, nhì Nghệ An 2