FANDOM


Bảng A :

Hà Đông vs Vình Phúc : 2 - 0

Thái Bình 2 vs Trà Đá : 2 - 1

Thanh Hóa 1 vs Trà Đá 1 -2

Hà Đông vs Thái Bình 2 : 2 - 0

Trà Đá vs Vĩnh Phúc : 0 - 2

Hà Đông vs Trà Đá : 2 - 0

Vĩnh Phúc vs Thái Bình 2 : 2 - 0

Hà Đông vs Thanh Hóa 1 : 2 - 0

Thái Bình 2 vs Thanh Hóa : 0 - 2

Thanh Hóa 1 vs Vĩnh Phúc : 2 - 1

Nhất bảng Hà Đông
Nhì bảng Vĩnh Phúc

Bảng B :

Hà Nội 1 vs LQ Hòa Bình_Cao Bằng : 2 - 1 

Thanh Hóa 2 vs Hà Tĩnh 1 : 2 - 1 

AOE_BG vs Hà Nội 1 : 0 -2

Hòa Bình vs Thanh Hóa 2 : 2 - 0 

AOE_BG vs Hà Tĩnh 1 : 2 - 1

Hà Nội 1 vs Hà Tĩnh 1 :

Hà Nội 1 vs Thanh Hóa 2 : 2 - 0

Hòa Bình vs Hà Tĩnh 1 : 1 - 2

AOE_BG vs Thanh Hóa 2 : 2 - 1 

Hòa Bình vs AOE_BG : 2 - 1

Nhất bảng Hà Nội 1
Nhì bảng Hòa Bình_Cao Bẳng

Bảng C :

Ninh Bình vs Hà Nội _ Cầu Giấy : 2 -1 

Hải Phòng vs Ninh Bình : 2 - 0

Nghệ An 1 vs Hải Dương : 2 - 0

Hải Dương vs Hà Nội _ Cầu Giấy : 1 - 2

Hải Phòng vs Hà Nội _ Cầu Giấy : 2 - 1

Nghệ An 1 vs Ninh Bình : 0 - 2

Ninh Bình vs Hải Dương : 1 - 2

Hải Phòng vs Nghệ An 1 : 0 - 2

Hải Phòng vs Hải Dương : 2 - 1

Hà Nội _ Cầu Giấy vs Nghệ An 1 : 0 -2 (Hà Nội _ Cầu Giấy Bỏ cuộc)

Nhất bảng Nghệ An 1
Nhì bảng Hải Phòng

Bảng D :

Nghệ An 2 vs Hà Tây _ Ba Vì : 2 - 0

Thái Bình 1 vs Bắc Ninh : 2 - 0

Bắc Giang vs Nghệ An 2 : 1 - 2

Hà Tây _ Ba Vì vs Thái Bình 1 : 0 - 2

Bắc Ninh vs Nghệ An 2 : 0-2

Bắc Giang vs Hà Tây _ Ba Vì : 2 - 0

Bắc Giang vs Bắc Ninh : 2 - 1

Thái Bình 1 vs Nghệ An 2 : 2 - 0

Bắc Ninh vs Hà Tây _ Ba Vì : 2 - 0

Thái Bình 1 vs Bắc Giang : 2 - 1

Nhất bảng Thái Bình 1, nhì Nghệ An 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên