FANDOM


[e][h]Vec std Mỹ Đình
Player My Dinh
Thông tin game thủ
Tên:
Nguyễn .. Phúc
Ngày sinh:
25/6/1989
Quốc gia:
Quê quán:
Team:
Những nick khác:
Mỹ Đình
Vị trí trong team:
Cung
Sở trường:
Random Assy
Links
InfoboxIcon Facebook

Game thủ của clan Hà Nội giai đoạn 2012-2013, cùng Tutj, Hoàng Mai Nhi, Vanelove đạt nhiều danh hiệu.

Tiểu sử

Các team từng thi đấu

Lối chơi

Thành tích

Blog

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên