FANDOM
[e][h]AOE GameTV Lenovo 2011
2011 Lenovo
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Lenovo Việt Nam
Hải Anh
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng loại
SE playoffs
Prize pool:
12,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2011-12-03
Ngày kết thúc:
2011-12-12
Những người chiến thắng
Silver Gtv1 std CSDN
SF Vec std Tutj
SF Truongphat std meomeo
Players
Số lượng game thủ:
16

AOE GameTV Lenovo 2011- Nội dung Solo Random

  • Thời gian vòng chung kết: 10-12/12/2011
  • Địa điểm thi đấu: Hội trường ĐH Văn Hóa - 418 Đê La Thành, Hà Nội

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫5,000,000 China std Shenlong
Silver 2nd ₫3,000,000 Gtv1 std CSDN
SF 3rd-4th ₫2,000,000 Vec std Tutj
Truongphat std meomeo

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion ( version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Tham dự

Khách mời

Game thủ được mời (Trung Quốc)
China std Shenlong China std TTH China std Tiểu Vũ China std Phi Phàm
China std Bát Bộ China std Sáo Mã Can China std ACE China std Quỷ Quỷ

Chủ nhà

Game thủ vượt qua vòng loại
Gtv1 std CSDN Haiphong std Khủng Long Vec std Tutj Indoor std Ninja
SongLonglogo std Longthieugia Vec std HMN Truongphat std meomeo ThaiBinhlogo std TBL

Kết quả

Vòng loại

  • Thể thức: vòng tròn một lượt (BO5), chọn 2 game thủ nhất nhì vào vòng playoffs
  • Chi tiết vòng loại Qualifiers

Vòng chung kết

Thể thức: SE Playoffs

Vòng 1/16 (BO5)
Gtv1 std CSDN
3
Vec std Tutj
3
China std ACE
3
Indoor std Ninja
1
Vec std HMN
3
Truongphat std meomeo
3
China std TTH
0
ThaiBinhlogo std TBL
2
Tứ kết (BO5)
Gtv1 std CSDN
3
Vec std Tutj
3
China std ACE
1
Vec std HMN
1
Truongphat std meomeo
3
Bán kết (BO5)
Gtv1 std CSDN
3
Vec std Tutj
0
Truongphat std meomeo
1
Chung kết (BO5)
Gtv1 std CSDN
2

Streams

Vòng loại

Main Event

Nguồn