FANDOM


Sử dụng wiki tương tự viết bài trên diễn đàn, bạn cấn một ít kiến thức về code (wiki, html)

Muốn cung cấp bài viết lên trang wiki:

Bước 1: bạn đăng ký/ đăng nhập một tài khoản; 

Bước 2: Trở lại trang wiki deche; Chọn nút Đóng góp góc phải màn hình; Chọn tiếp Tạo Trang;

Bước 3: Nhập nội dung bài viết, Lưu

Sau đó mình sẽ sắp xếp bài viết của bạn vào các mục con hợp lý


Học bảng mã nhanh: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%A3_gi%C3%BAp:H%E1%BB%8Dc_wiki_nhanh

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên