FANDOM[e][h]Hà Nội Open V
2016 Hanoi open 5.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vietnam Vietnam
Format:
Vòng bảng
Playoffs
Prize pool:
21,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2015-01-17
Những người chiến thắng
Gold.png Gtv1 std.png CSDN
Players
Số lượng game thủ:
32

Giải đấu AOE Hà Nội Open V - Nội dung Assyrian

  • Thi đấu trong ngày 17 tháng 1/2016 tại Epic Game Center, Tầng 3 Chợ Hôm, 79 Phố Huế

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold.png 1st ₫10,000,000 Gtv1 std.png CSDN
Silver.png 2nd ₫5,000,000 China std.png Nhãn Tử
SF.png 3rd-4th ₫3,000,000 China std.png Phong Lưu Tình
China std.png Lôi Lão Hổ

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrians

Thể Thức

  • 4 clan HN, GTV, SKY, TB sẽ cử mỗi clan 4 đại diện, và thêm 4 game thủ khách mời Việt Nam cùng 12 game thủ Trung Quốc tham gia giải đấu
  • Playoffs: 32 game thủ chia 16 cặp đánh loại trực tiếp

Tham dự

Game thủ Trung Quốc

Game thủ khách mời Trung Quốc (12)
China std.png Truyền Kỳ China std.png Bát Bộ China std.png Sơ Luyến China std.png Nhãn Tử
China std.png Lôi Lão Hổ China std.png Phong Lưu Tình China std.png Nông Dân China std.png Tiểu Dung Ca
China std.png Biaxin China std.png Tế Tế Lạp China std.png Tiểu Khốc China std.png Mãnh Mã

Game thủ Việt Nam

Game thủ khách mời Việt Nam (20)
Gtv1 std.png CSDN Skyredlogo std.png BiBi ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh Vec std.png Vanelove
Gtv1 std.png No1 Skyredlogo std.png Yugi ThaiBinhlogo std.png Vô Thường Vec std.png Cam Quýt
Gtv1 std.png Chipboy Skyredlogo std.png meomeo ThaiBinhlogo std.png Gunny Vec std.png Tutj
Gtv1 std.png TBD Skyredlogo std.png hehe ThaiBinhlogo std.png TBL Vec std.png HMN
Haiphong std.png Khủng Long Haiphong std.png Giang DJ Haiphong std.png Dinosaur Vec std.png Linda

Kết quả

Thể thức: SE Playoffs

Tứ kết (BO5)
Skyredlogo std.png BiBi
0
Gtv1 std.png CSDN
3
Bán kết (BO7)
Chung kết (BO7)
Gtv1 std.png CSDN
4

Tường thuật

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên