FANDOM


BẢNG A

Thái Bình 1

3

0

TNFC

Thái Bình 1

3

0

Game DC5

Thái Bình 1

3

0

FA

Thái Bình 1

3

1

Yugi Club 1

Thái Bình 1

3

0

Hàng Nóng

Yugi Club 1

3

0

TNFC

Yugi Club 1

3

1

Game DC5

Yugi Club 1

3

0

FA

Yugi Club 1

3

2

Hàng Nóng

Game DC5

3

0

FA

Game DC5

3

0

TNFC

Game DC5

3

2

Hàng Nóng

TNFC

0

3

FA

TNFC

0

3

Hàng Nóng

FA

0

3

Hàng Nóng

Nhất: THÁI BÌNH

Nhì: Yugi Club 1

Note:

BẢNG B

GameTV 1

3

0

VEC-EPIC Gaming

GameTV 1

3

0

Hà Nội 2

GameTV 1

3

1

Thái Bình 3

GameTV 1

3

0

Daiwa Plastic

GameTV 1

3

1

Hải Phòng

VEC-EPIC GAMING

1

3

Hà Nội 2

VEC-EPIC GAMING

1

3

Thái Bình 3

VEC-EPIC GAMING

3

0

Daiwa Plastic

VEC-EPIC GAMING

0

3

Hải Phòng

Hà Nội 2

3

0

Thái Bình 3

Hà Nội 2

3

0

Daiwa Plastic

Hà Nội 2

0

3

Hải Phòng

Thái Bình 3

3

0

Daiwa Plastic

Thái Bình 3

0

3

Hải Phòng

Daiwa Plastic

0

3

Hải Phòng

Nhất: GAMETV

Nhì: HẢI PHÒNG

Note:

BẢNG C

Hà Nội 1

3

2

Vĩnh Phuc

Hà Nội 1

3

2

Toàn Diện

Hà Nội 1

2

3

Dream

Hà Nội 1

3

0

Biết Đâu Bất Ngờ

Hà Nội 1

3

0

Thập Cẩm

Vĩnh Phúc

3

1

Toàn Diện

Vĩnh Phúc

2

3

Dream

Vĩnh Phúc

3

0

Biết Đâu Bất Ngờ

Vĩnh Phúc

3

0

Thập Cảm

Toàn Diện

0

3

Dream

Toàn Diện

0

3

Biết Đâu Bất Ngờ

Toàn Diện

3

0

Thập Cẩm

Dream

3

0

Biết Đâu Bất Ngờ

Dream

3

0

Thập Cẩm

Biết Đâu Bất Ngờ

3

0

Thập Cẩm

Nhất: DREAM

Nhì: HÀ NỘI 1

Note:

BẢNG D

GameTV Hennessy

3

0

Thái Bình 2

GameTV Hennessy

3

2

Bụi Đời

GameTV Hennessy

3

0

Hennessy

GameTV Hennessy

1

3

Yugi Club 2

GameTV Hennessy

3

2

Skyred

Thái Bình 2

0

3

Bụi Đời

Thái Bình 2

3

0

Hennessy

Thái Bình 2

0

3

Yugi Club 2

Thái Bình 2

0

3

Skyred

Bụi Đời

3

0

Hennessy

Bụi Đời

0

3

Yugi Club 2

Bụi Đời

0

3

Skyred

Hennessy

0

3

Yugi Club 2

Hennessy

0

3

Skyred

Yugi Club 2

2

3

Skyred

Nhất: Yugi Club 2

Nhì: Skyred

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên