FANDOM


Bảng A
9x Hà Đông, Anh Em TP, Thanh Trì, KM Rực Rỡ, Nghệ An, Đan Phượng.
Team Công Đoàn thay Anh Em. Đan Phượng bỏ
 • Nhất: Nghệ An
 • Nhì: 9x Hà Đông

Nghệ An 2 - 1 Thanh Trì

Nghệ An 2 - 1 CôngĐoàn

Nghệ An 2 - 1 9x Hà Đông

Nghệ An 2 - 0 KM Rực Rỡ

Thanh Trì 2 - 0 Công Đoàn

Thanh Trì 0 - 2 9x Hà Đông

Thanh Trì 2 - 1 KM Rực Rỡ

Công Đoàn 1 - 2 9x Hà Đông

Công Đoàn 2 - 1 KM Rực Rỡ

9x Hà Đông 2 - 0 KM Rực Rỡ

Bảng B
CĐXD Nam Định, Tenis AllStar, GTV Handsome, Gia Lâm Thôn, 87 LTN ,Vĩnh Phúc
87 LTN, CĐXD, AllStarts, GLThôn bỏ cuộc
 • Nhất: Vĩnh Phúc
 • Nhì: GTV HandSome

GTV HandSome 1 - 2 Vĩnh Phúc

Bảng C
Nông Nghiệp, Tây Du Kí, Beat VN, Thái Bình 1, Hắc Mã, GSG
 • Nhất: Thái Bình
 • Nhì: Beat VN

Thái Bình-1 2 - 0 Beat VN

Thái Bình-1 2 - 0 Hắc Mã

Thái Bình-1 2 - 0 GSG

Beat VN 2 - 0 Hắc Mã

Beat VN 1 - 2 GSG

Hắc Mã 2 - 0 GSG

Bảng D
KT Pro, Phong Cách, Tiến Lùn Đi Bão, Bắc Ninh Ham Vui, Chovinh.com, TP EC.
Trường Phát-EC, Phong Cách bỏ
 • Nhất: chovinh.com
 • Nhì: KT Pro

chovinh.com 2 - 1 BN Ham Vui

chovinh.com 2 - 0 KT Pro

chovinh.com 2 - 0 Tiến Lùn Đi Bão

BN Ham Vui 1 - 2 KT Pro

BN Ham Vui 2 - 1 Tiến Lùn Đi Bão

KT Pro 2 - 0 Tiến Lùn Đi Bão

Bảng E
GTV 9x, HN Đẹp Zai, Thái Bình 2, Nguyên Bình, TP 00, HN ĐSQM
Trường Phát 00 bỏ cuộc
 • Nhất: GTV 9x
 • Nhì: HN Đẹp Zai

GTV 9x 2 - 0 Thái Bình-2

GTV 9x 2 - 0 Hà Nội Đẹp Zai

GTV 9x 2 - 0 HN ĐSQM

GTV 9x 2 - 0 FC Chelsea

Thái Bình-2 1 - 2 Hà Nội Đẹp Zai

Thái Bình-2 2 - 1 HN ĐSQM

Thái Bình-2 2 - 1 FC Chelsea

Hà Nội Đẹp Zai 2 - 0 HN ĐSQM

Hà Nội Đẹp Zai 2 - 1 FC Chelsea

HN ĐSQM 2 - 1 FC Chelsea

Bảng F
Đen Nóng Đỏ, 9x đẹp zai, Biết đâu bất ngờ, HN 1, BK K52, HN Friends
Bỏ cuộc: BK-K52, 9x Đẹp Zai, Đen Nóng Đỏ, HN Đẹp Zai
 • Nhất: Hà Nội-1
 • Nhì: Biết Đâu Bất Ngờ

Hà Nội-1 2 - 0 Biết Đâu Bất Ngờ

Bảng G
Nam Trực, FB MU, Tứ Đại Ác Nhân, Chém Bố Né, AT4B HVKTMM, LQBN

LQBN, Tứ Đại Ác Nhân, HVKTMM bỏ cuộc

 • Nhất: Chém Bố Né
 • Nhì: Nam Trực

Chém Bố Né 1 - 2 Nam Trực

Chém Bố Né 2 - 0 FB MU

Nam Trực 1 - 2 FB MU

Bảng H
TNHN, Mềm Mại, King Flower, FCRM VEC, Tử Thần, BK56
FCRM-VEC, Tử Thần bỏ cuộc
 • Nhất: Thanh Niên Hà Nội
 • Nhì: Mềm Mại

TN Hà Nội 2 - 0 BK-K56

TN Hà Nội 2 - 0 Mềm Mại

TN Hà Nội 2 - 1 King Flower

BK-K56 0 - 2 Mềm Mại

BK-K56 2 - 0 King Flower

Mềm Mại 1 - 2 King Flower

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên