FANDOM


[e][h]Hà Nội
Logo VEC
Thông tin đội game
Quốc gia:
Đội trưởng:
Links
InfoboxIcon Homepage InfoboxIcon Facebook InfoboxIcon Music
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2011
Thành viên vừa chuyển đến:

Hà Nội là team với các thành viên gốc Hà Nội. Đây là team có bề dày thành tích lớn nhất làng đế chế Việt.

Lịch sử hình thành

Hà Nội thành lập năm 2011 khi Linda cùng anh Godfather quyết định tách ra khỏi GameTV và thành lập clan, mang theo toàn bộ đội hình GameTV 2.0.

Các thành viên

Hiện nay (2015):

Các thành viên cũ:

Quá trình phát triển

Thành tích 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên