FANDOM


Hệ thống giải đấu giao hữu Việt Trung. Sau đây là những giải đấu được tổ chức với thành phần tham dự là game thủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Ngoài ra, giải đấu Hà Nội Open 5 được tổ chức tháng 1 năm 2016 tại Hà Nội cũng có khách mời là đoàn AOE Trung Quốc

Thành tích

Quảng Đông Open 2016

Nội dung #P Gold.png Silver.png Bronze.png Copper.png
Đoàn thể 11 team China std.png
02 team Vn std.png
China std.png Vũ Trụ 1
Sơ Luyến
Minh Nhật
Phong Lưu Tình
Bất Liễu Tình
Trần Dịch Tấn
Tạ Đình Phong
Vn std.png Việt Nam Vàng
Hồng Anh
BiBi
Vanelove
Cam Quýt
Tutj
Vn std.png Việt Nam Đỏ
CSDN
HMN
hehe
Yugi
Truy Mệnh
Ngô Mạnh Hào
China std.png Vũ Trụ 2
Phong Thần
Cự Li Ca
Tiểu Hắc Mã
Tiểu Hùng
Tiểu Kiệt
Công Trình Sư
2vs2 Shang thuần tiễn 36 cặp China std.png
06 cặp Vn std.png
Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png BiBi
Vn std.png Cam Quýt
China std.png Lôi Lão Hổ
China std.png Tế Tế Lạp
Vn std.png hehe
Vn std.png Hoàng Mai Nhi
4vs4 Shang thuần tiễn 15 team China std.png
03 team Vn std.png
Vn std.png Việt Nam 1
Chim Sẻ Đi Nắng
BiBi
Hoàng Mai Nhi
Cam Quýt
Vn std.png Việt Nam 2
Hồng Anh
Vanelove
hehe
Yugi
China std.png Thiên Vương 1
Lôi Lão Hổ
Tế Tế Lạp
Tiểu Lâm
Phi Thiên Hổ
China std.png Tiêu Dao 1
Nhãn Tử
Nông Dân
Tiểu Mãnh Mã
Tiễn Như Vũ
Solo Assyrian 36 China std.png
12 Vn std.png
Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng China std.png Tạ Đình Phong Vn std.png Hồng Anh China std.png Khiêu Khiêu Hổ

Hàng Châu 2016

Nội dung #P Gold.png Silver.png Bronze.png Copper.png
Solo Shang thuần tiễn 32China std.png 16Vn std.png China std.png Tiểu Thủy Ngư China std.png Thần Long China std.png Ngạnh Hán Vn std.png CSDN
2vs2 Shang thuần tiễn 32China std.png 16Vn std.png China std.png Thần Long
China std.png Sơ Luyến
Vn std.png CSDN
Vn std.png Hồng Anh
China std.png Bất Liễu Tình
China std.png Minh Nhật
China std.png TBD
China std.png TBD
3vs3 Shang thuần tiễn 33China std.png 15Vn std.png China std.png Thần Long
China std.png Tiểu Thủy Ngư
China std.png Đổ Thánh
Vn std.png CSDN
Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png BiBi
China std.png Tiểu Tiểu Hiệp
China std.png Đại Trù
China std.png Võ Lực
China std.png Ngốc Ngốc
China std.png Tiểu Mã
China std.png Tiểu Vũ
Solo Random 32China std.png 16Vn std.png Vn std.png CSDN
Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png BiBi
Vn std.png TBD
2vs2 Random 32China std.png 16Vn std.png Vn std.png Gunny
Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png Tiểu Bạch Long
Vn std.png Vô Thường
Vn std.png CSDN
Vn std.png No1
Vn std.png BiBi
Vn std.png hehe
Solo Assyrian 32China std.png 16Vn std.png Vn std.png CSDN Vn std.png Hồng Anh China std.png Lôi Lão Hổ China std.png Tiểu Hoa Ca
3vs3 Random Deathmatch 33China std.png 15Vn std.png China std.png Tiểu Toan Thái
China std.png Tiểu Thủy Ngư
China std.png Đổ Thánh
Vn std.png CSDN
Vn std.png No1
Vn std.png BiBi
China std.png Sơ Luyến
China std.png Nhãn Tử
China std.png Bất Liễu Tình
China std.png Mỹ Tịch
China std.png Tiểu Hoa Ca
China std.png Tam Phong

Hà Nội Open 5

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold.png Silver.png Bronze.png
Solo Shang thuần tiễn 10,000,000 20Vn std.png 12China std.png China std.png Sơ Luyến Gtv1 std.png CSDN China std.png Bát Bộ
China std.png Nông Dân
Solo Assyrian 10,000,000 20Vn std.png 12China std.png Gtv1 std.png CSDN China std.png Nhãn Tử China std.png Phong Lưu Tình
China std.png Lôi Lão Hổ
2vs2 Random 15,000,000 20Vn std.png 12China std.png Skyredlogo std.png BiBi+hehe Gtv1 std.png CSDN+No1 Vec std.png Vanelove+Quýt
Vec std.png HMN+Tutj
4vs4 Random 20,000,000 28Vn std.png 12China std.png Skyredlogo std.png Skyred Vec std.png Hà Nội Gtv1 std.png GameTV
ThaiBinhlogo std.png Thái Bình

Việt Trung 2015

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold.png Silver.png Bronze.png
Solo Shang thuần tiễn 15,000,000 8Vn std.png 8China std.png China std.png Thần Long ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh China std.png Tiểu Thủy Ngư
Solo Assyrian 15,000,000 8Vn std.png 8China std.png Gtv1 std.png CSDN China std.png Thần Long Skyredlogo std.png BiBi
Solo Random 15,000,000 8Vn std.png 8China std.png Gtv1 std.png CSDN ThaiBinhlogo std.png Vô Thường Skyredlogo std.png BiBi
2vs2 Shang tự do 25,000,000 8Vn std.png 8China std.png ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh+Gunny Gtv1 std.png CSDN+No1 Vec std.png HMN+Vanelove
4vs4 Random d3kt 40,000,000 24Vn std.png 8China std.png Gtv1 std.png GameTV Skyredlogo std.png Skyred Vec std.png Hà Nội

Quảng Châu Cup 2013

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold.png Silver.png Bronze.png
Solo Shang hỗn mã TBD China std.png  Vn std.png China std.png Sơ Luyến China std.png Hồi Ức China std.png Đại Trù
2vs2 Shang hỗn mã TBD China std.png  Vn std.png China std.png Hoa Ca+Mỹ Tịch China std.png Hắc Mã+Phong Thần China std.png Đại Trù+Hồi Ức
3vs3 Random TBD 15China std.png 12Vn std.png Vn std.png Việt Nam 3 Vn std.png Việt Nam 1 Vn std.png Việt Nam 2
4vs4 R Shang TBD China std.png  Vn std.png China std.png Ỷ Thiên 2 China std.png Ỷ Thiên 1 China std.png Nghĩa Chiến Minh 1

AOE GameTV Lenovo 2011

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold.png Silver.png Bronze.png
2vs2 Random 5,000,000 14Vn std.png 08China std.png China std.png Sơ Luyến+NTQH Vec std.png Tutj+Gunny China std.png Thần Long+Tiểu Mã
China std.png Tiểu Hiệp+Tiểu Vũ
Solo Shang hỗn mã 5,000,000 08Vn std.png 08China std.png China std.png Sơ Luyến Gtv1 std.png CSDN China std.png Ngốc Ngốc
China std.png Tiểu Hiệp
4vs4 Random 15,000,000 24Vn std.png 08China std.png Vec std.png Hà Nội China std.png China Blue ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
Truongphat std.png Trường Phát
Solo Random 5,000,000 08Vn std.png 08China std.png China std.png Shenlong Gtv1 std.png CSDN Vec std.png Tutj
Truongphat std.png meomeo

Nghĩa Chiến Minh Cup 2011

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold.png Silver.png Bronze.png
Solo Shang hỗn mã TBD 84China std.png 04Vn std.png China std.png Tiểu Hiệp China std.png Sơ Luyến China std.png Minh Nhật
Guild war TBD China std.png Vn std.png China std.png TBD China std.png TBD China std.png TBD
4vs4 Random TBD 04China std.png 04Vn std.png Vn std.png Việt Nam China std.png Trung Quốc

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên