FANDOM


Tournaments


Hệ thống giải đấu 44 của cộng đồng Đế chế Việt Nam

Highlighted tournaments được đánh dấu bởi tác giả cho những giải đấu danh giá nhất năm

2018

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
07-01 Toàn Quốc I Tou aoe AOE Toàn Quốc 20,000,000 46 Hatinh std Hà Tĩnh - Đà Nẵng Hadong std Hà Đông già

2017

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
30-12 Hà Nội Open VI Tou hanoi logo Hà Nội open 25,000,000 17 Gtv1 std GameTV Bibi std BiBi Club
19-11 AOE Miền Bắc lần 10 Tou mienbac logo Miền Bắc 25,000,000 35 Aoelogo std Nam Định Vec std Hà Nội 1
13-08 AOE Việt Trung 2017 Tou aoe Việt Trung 40,000,000 8 Vec std Hà Nội Bibi std BiBi Club
18-06 Thái Bình Open VI Tou thaibinh logo Thái Bình open 16,7000,000 9 Vec std Hà Nội 1 Bibi std BiBi Club
28-5 Ngũ Hùng tranh bá 2017 Tou tuhung logo Tứ hùng 12,000,000 5 Vec std Hà Nội
22-4 Bé Yêu Cup 2017 Tou beyeu logo Bé Yêu Cup 20,000,000 15 Vec std Hà Nội 1 Skyredlogo std Skyred
08-01 AOE Miền Bắc lần 9 Tou mienbac logo Miền Bắc 15,000,000 40 X5 std Bắc Ninh Vec std Hà Nội Huyền Thoại

2016

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
19-05 Tứ hùng phân tranh 2016 Tou tuhung logo Tứ hùng 10,000,000 4 Gtv1 std GameTV
24-04 Thái Bình Open V Tou thaibinh logo Thái Bình open 10,000,000 13 Vec std Hà Nội 1 ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
16-01 Hà Nội Open V Tou hanoi logo Hà Nội open 20,000,000 10 Skyredlogo std Skyred Vec std Hà Nội

2015

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
26-11 Tứ hùng phân tranh 2015 Tou tuhung logo Tứ hùng 8,000,000 4 Vec std Hà Nội
15-11 AOE Việt Trung 2015 Tou aoe Việt Trung 40,000,000 8 Gtv1 std GameTV Skyredlogo std Skyred
16-8 Sao Đỏ lần 3 Tou haiduong logo Open 10,000,000 5 Gtv1 std GameTV ThaiBinhlogo std Thái Bình
21-6 Miền Bắc lần 8 Tou mienbac logo Miền Bắc 10,000,000 21 Vec std Hà Nội 1 Vinhphuc std Vĩnh Phúc
6-6 Tam hùng tranh bá 2015 Tou tuhung logo Tứ hùng 10,000,000 3 Gtv1 std GameTV
27-4 Hùng Vương Phú Thọ lần 3 Tou phutho logo Open TBD 19 Vec std Hà Nội Gtv1 std GameTV
18-4 Bé Yêu Cup 2015 Tou beyeu logo Bé Yêu Cup 12,000,000 26 Gtv1 std GameTV Skyredlogo std Skyred

2014

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
28-12 Hà Nội mở rộng lần 4 Tou hanoi logo Hà Nội open 20,000,000 24 Skyredlogo std Skyred Gtv1 std GameTV
1-6 Miền Bắc lần 7 Tou mienbac logo Miền Bắc 10,000,000 20 Hadong std Hà Đông Gtv1 std Hà Nội GameTV
28-5 Tứ hùng 2014 Tou tuhung logo Tứ hùng TBD 4 ThaiBinhlogo std Thái Bình
18-5 Nam Định mở rộng lần 3 Tou namdinh logo Open 10,000,000 16 Vec std Hà Nội 1 ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
27-4 Quảng Ninh mở rộng lần 1 Tou quangninh logo Open 10,000,000 21 Gtv1 std GameTV ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
13-4 Bé Yêu Cup 2014 Tou beyeu logo Bé Yêu Cup 12,000,000 ThaiBinhlogo std Thái Bình Gtv1 std GameTV 1

2013

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
27-10 Thái Bình mở rộng lần 4 Tou thaibinh logo Open 15,000,000 21 Vec std Hà Nội 1 ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
13-10 Tam hùng 2013 Tou tuhung logo Tứ hùng TBD 3 Vec std Hà Nội
14-9 Đồng Kỵ mở rộng 2013 Tou bacninh logo Open 10,000,000 22 Nghean std Nghệ An ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
11-8 Autumn Cup 2013 Tou autumn logo Aoe Champion Series 10,000,000 27 TS std Trường Sa Truongphat std Trường Phát
9-6 VEC Birthday lần 2 Tou hanoi logo VEC 10,000,000 24 Vec std Hà Nội HNFC std HNFC
24-3 Miền Bắc lần 6 Tou mienbac logo Miền Bắc 10,000,000 52 Hadong std Hà Đông ThaiBinhlogo std Thái Bình
20-1 Hà Nội mở rộng lần 3 Tou hanoi logo Hà Nội open TBD Vec std Hà Nội ThaiBinhlogo std Thái Bình

2012

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
24-11 Gia Lâm mở rộng lần 1 Tou open logo Open 3,000,000 21 Vec std Hà Nội 1 Haiphong std Hải Phòng
27-10 Vietnam Esport Championship Tou garena logo Garena 12,000,000 9 Truongphat std Trường Phát ThaiBinhlogo std Thái Bình
14-10 Hà Nam mở rộng lần 3 Tou open logo Open 4,000,000 32 Truongphat std Trường Phát Haiphong std Hải Phòng
7-10 Tây Mỗ mở rộng lần 1 Tou open logo Open 6,000,000 32 Haiphong std Hải Phòng Gtv1 std GTV Handsome
30-9 GameTV Autumn Cup 2012 Tou autumn logo Aoe Champion Series 10,000,000 36 Gtv2 std 9x GameTV Truongphat std Trường Phát 1
29-7 GameTV Summer Cup 2012 Tou summer logo Aoe Champion Series 7,000,000 33 Vec std Hà Nội 2 Vec std Hà Nội 1
10-6 giaitriviet CUP Open I Tou hanoi logo VEC 10,000,000 32 Vec std Hà Nội Vinhphuc std Vĩnh Phúc
6-5 Hải Dương mở rộng lần 4 Tou haiduong logo Open 5,000,000 24 ThaiBinhlogo std Thái Bình Truongphat std Trường Phát
15-4 Bé Yêu Cup 2012 Tou beyeu logo Bé Yêu Cup 10,000,000 34 Gtv1 std GameTV ThaiBinhlogo std Thái Bình
17-3 Tứ hùng 2012 Tou tuhung logo Tứ hùng TBD 4 ThaiBinhlogo std Thái Bình
24-3 Miền Bắc lần 5 Tou mienbac logo Miền Bắc TBD 37 Truongphat std TP Hải Dương Vinhphuc std Vĩnh Phúc

2011

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
24-11 Lenovo Tou lenovo logo Lenovo 15,000,000 8 Vec std Hà Nội China std Trung Quốc 2
13-11 Garena Esports Sunday 5 Tou garena logo Garena 5,000,000 16 ThaiBinhlogo std Thái Bình SongLonglogo std Song Long
22-10 Return of the Kings Tou 2006 44 Tự Do 15,000,000 4 Aoelogo std Liên quân Ss std Super Stars
15-10 Vĩnh Phúc mở rộng lần 1 Tou vinhphuc logo Open TBD 30 Truongphat std Trường Phát Aoelogo std Tiền Ơi
9-10 Garena Esports Sunday 4 Tou garena logo Garena 3,000,000 16 Truongphat std Trường Phát Aoelogo std Hải Dương 100
30-8 Thái Bình mở rộng lần 3 Tou thaibinh logo Open 4,000,000 Vec std Hà Nội Haiphong std Hải Phòng
7-8 Hà Nội mở rộng lần 2 Tou hanoi logo Hà Nội open 10,000,000 41 ThaiBinhlogo std Thái Bình SongLonglogo std Song Long
3-7 Lục Vương tranh hùng Tou tuhung logo Lenovo 7,000,000 5 Vec std Hà Nội Gtv1 std GameTV
29-5 Summer Cup 2011 Tou summer logo Aoe Champion Series TBD 25 ThaiBinhlogo std Thái Bình 1 Gtv1 std GameTV 2
26-3 Bát Vương tranh hùng Tou tuhung logo Lenovo TBD 8 Nghean std Nghệ An ChuyLonglogo std Chùy Lông
20-3 Bé Yêu Cup 2011 Tou beyeu logo Bé Yêu Cup 4,000,000 52 Nghean std Nghệ An Gtv1 std GameTV 1
27-2 Hải Phòng mở rộng lần 3 Tou haiphong logo Open TBD 16 Haiphong std Hải Phòng 1 Indoor std IG 1
16-1 Ngũ hùng 2011 Tou tuhung logo Tứ hùng 7,000,000 5 Truongphat std Trường Phát
9-1 Miền Bắc lần 4 Tou mienbac logo Miền Bắc 4,000,000 41 Aoelogo std Hà Nội 1 Aoelogo std Hà Nội 2

2010

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
11-12 Hải Dương mở rộng lần 3 Tou haiduong logo Open 2,000,000 26 Truongphat std Trường Phát 00 Anh Em Hà Nội
14-11 Everest lần 2 Tou aoe Everest TBD 50 Indoor std IG 1 Gtv1 std GameTV 1
17-10 Master of Autumn 2010 Tou autumn logo Aoe Champion Series 2,000,000 18 Truongphat std TP Huyền Thoại Truongphat std Trường Phát 00
25-7 Hà Nội mở rộng lần 1 Tou hanoi logo Hà Nội open 25,000,000 Gtv1 std GameTV Indoor std IndoorGame
13-6 Tứ hùng lần 2 Tou tuhung logo Tứ hùng TBD 4 Gtv1 std GameTV
23-5 Hải Phòng mở rộng lần 2 Tou haiphong logo Open 2,000,000 Gtv1 std GameTV Thanhhoa std Thanh Hóa 1
4-4 AOE XuXu Game lần 2 Tou aoe AOE XuXu Game 2,000,000 ThaiBinhlogo std Thái Bình Xuxu std XuXu 1
31-1 Miền Bắc lần 3 Tou mienbac logo Miền Bắc 3,000,000 20 ThaiBinhlogo std Thái Bình Hà Nội 1
18-1 Thái Bình mở rộng lần 2 Tou thaibinh logo Open 4,000,000 13 Nkh std Nỗi Kinh Hoàng Xuxu std XuXu

2009

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
19-12 Tứ hùng lần 1 Tou tuhung logo Tứ hùng 4,000,000 4 ChuyLonglogo std Chùy Lông
6-12 Everest lần 1 Tou aoe Everest 2,000,000 30 Hadong std Hà Đông Aoelogo std An Hòa
1-11 Sao Đỏ 2009 Tou haiduong logo Open TBD 6 ThaiBinhlogo std Thái Bình Hadong std Hà Đông
27-9 World Cyber Games 2009 Tou wcg logo World Cyber Game TBD 26 Truongphat std Trường Phát ChuyLonglogo std Chùy Lông
20-9 Cyzone AOE September 2009 Tou aoe Cyzone 2,000,000 29 Truongphat std Trường Phát Hadong std Hà Đông
15-8 Hưng Yên mở rộng lần 2 Tou open logo Open TBD 11 Aoelogo std Hải Dương Nkh std Nỗi Kinh Hoàng
9-8 HUMBERGER CHAMPION ONCE Tou aoe 2,000,000 33 Truongphat std Trường Phát Hadong std Hà Đông
30-5 Coltech Open 1 Tou aoe TBD 19 Hadong std Hà Đông Thanhtung std Thanh Tùng
12-4 VnB Prime Tournament (KODE5) Tou garena logo VPT 400$ 40 ChuyLonglogo std Chùy Lông Thuyloi std Thủy Lợi
1-3 Master of Spring 2009 Tou spring logo Aoe Champion Series 2,000,000 25 Hadong std Hà Đông SongLonglogo std Song Long

2008

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
23-12 AOE Hà Đông mở rộng lần 1 Tou 2006 44 có bơm 1,500,000 19 SongLonglogo std Song Long Hadong std Hà Đông
12-10 AOE Xây Dựng mở rộng lần 1 Tou 2006 44 có bơm 2,000,000 Xaydung std Xây dựng Hadong std Hà Đông
8-9 ĐH Công Nghiệp mở rộng lần 1 Tou 2006 44 có bơm 2,000,000 14 Chim Lợn Thanhtung std Thanh Tùng EC
31-8 Master of Autumn 2008 Tou autumn logo Aoe Champion Series TBD 10 Dqh std D.Q.Hàm Hadong std Hà Đông
22-6 Dương Quảng Hàm lần 2 Tou 2006 44 có bơm 2,000,000 12 Dqh std D.Q.Hàm Xaydung std Xây dựng
27-4 Netviet Empires Sunday Tou netviet logo Netviet Empires Sunday 2,000,000 TBD TBD
6-4 Netviet Empires Sunday Tou netviet logo Netviet Empires Sunday 2,000,000 TBD TBD
1-4 Dương Quảng Hàm lần 1 Tou 2006 44 có bơm 1,000,000 17 Dqh std D.Q.Hàm Xaydung std Xây dựng 1
2-3 Miền Bắc lần 2 Tou mienbac logo Miền Bắc TBD 14 AOE Sung Sướng Xaydung std Xây dựng

2007

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
28-10 Netviet Empires Sunday Tou netviet logo Netviet Empires Sunday 1,000,000 AOE Sung Sướng Tamgiacbk std Tam Giác BK
23-9 Netviet Empires Sunday Tou netviet logo Netviet Empires Sunday 1,000,000 Dqh std D.Q.Hàm TBD
2-3 Miền Bắc lần 1 Tou mienbac logo Miền Bắc TBD 10 Tohieu std Tô Hiệu AOE 4 Child

2006

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
23-9 Championship FreeGames II Tou 2006 44 Tự Do 2,000,000 16 Tohieu std Tô Hiệu Tamgiacbk std Tam Giác BK
1-9 FSO: YoungLeaderShip Tou 2006 44 Tự Do 300,000 16 NetproIT std Netpro IT 1 Quán Bà Lý