FANDOM


[e][h]GameK AOE Solo Cup Season 1
2016 GameK.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
VĨNH XUÂN ONLINE
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vietnam Vietnam
Format:
Round-Robin
Prize pool:
60,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-12-17
Ngày kết thúc:
2016-12-18
Players
Số lượng game thủ:
120

Vòng sơ loại được tổ chức nhằm chọn ra 11 game thủ tham gia vào vòng chung kết (8 game thủ thắng vòng 3 và 3 game thủ được bốc thăm từ những game thủ thua vòng 3)

 • Thời gian: 9h-16h 17/12/2016
 • Địa điểm thi đấu: Phòng máy Colosseum Gaming Center (số 72 Trần Xuân Soạn - Chợ Hôm, Hà Nội)

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thành phần tham dự

120 Game thủ đăng ký
Gtv1 std.png No1 ThaiBinhlogo std.png Gunny Vec std.png Vanelove Skyredlogo std.png meomeo Bibi std.png Tiểu Màn Thầu
Gtv1 std.png Chipboy ThaiBinhlogo std.png 9x Công Vec std.png Tutj Skyredlogo std.png Yugi Aoelogo std.png TBD
Gtv1 std.png Truy Mệnh Aoelogo std.png TBD Vec std.png  Aoelogo std.png TBD Aoelogo std.png TBD
Gtv1 std.png U97 Aoelogo std.png TBD Vec std.png Xi Măng Aoelogo std.png X Man Aoelogo std.png TBD
Aoelogo std.png TBD Aoelogo std.png TBD Aoelogo std.png TBD Aoelogo std.png TBD Aoelogo std.png TBD
Aoelogo std.png TBD Aoelogo std.png TBD Aoelogo std.png TBD Aoelogo std.png TBD Aoelogo std.png TBD

Kết quả

 • Vòng 1

GamekS1 R1.jpg

 • Vòng 2

GamekS1 R2.jpg

 • Vòng 3

GamekS1 R3.jpg

 • Vòng 4

GamekS1 R4.jpg


 • Nhánh 1
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 4 (BO5)
Bibi std.png  TMT
3
 • Nhánh 2
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 4 (BO5)
Vec std.png 
0
Vec std.png Tutj
3
 • Nhánh 3
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 4 (BO5)
 • Nhánh 4
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 3 (BO5)
Vòng 4 (BO5)
Gtv1 std.png U97
2
 • Nhánh 5
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 4 (BO5)
 • Nhánh 6
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 4 (BO5)
 • Nhánh 7
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 4 (BO5)
 • Nhánh 8
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Aoelogo std.png 
Vòng 4 (BO5)


Live Streams

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên