FANDOM


Tiểu sử

Tên thật Nguyễn Văn Nghiệp sinh năm 1990. Sinh viên: Đại học Xây Dựng.

Lối chơi

Sở trường: Solo asyrian, solo random, 4vs4, khả năng ép đời chém quấy rất tốt.

Thành tích

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên