FANDOM


Cổng thông tin giao hữu quốc tế

Thể Thức Chùy Lông ChuyLonglogo std.png VS China std.png Ỷ Thiên Video
Solo Assy Fio-Runa 0-3 Chiến Tướng
3vs3 tự do Linda, Daucomu, Fio-Runa 1-0 Tiểu Thủy Ngư, Bi Ai Xin, Mã Hữu
Solo random d3kt Satthudaucomu 2-1 Mã Hữu
Thể Thức Chùy Lông ChuyLonglogo std.png VS China std.png Thiên Long Video
Solo R-Shang Linda 0-1 Minh Nguyệt
2vs2 tự do Linda, Satthudaucomu 2-0 Phi Tuyết, Bất Liễu Tình
3vs3 tự do Linda, Daucomu, SS BK 2-0 Tiểu Hùng, Minh Nhật, Cuồng Hải
  • 20090823 Lần 4 (23/8/2009)
Thể Thức Thanh Tùng Thanhtung std.png VS China std.png Thiên Long Video
Solo R-Shang Daucomu 0-2 Minh Nguyệt
2vs2 d3kt SH, Anh Gà 2-1 Phi Tuyết, Cuồng Hải
3vs3 tự do TBL, Daucomu, Anh Gà 1-0 Tiểu Hùng, Minh Nhật, Minh Nguyệt
Thể Thức Song Long SongLonglogo std.png VS China std.png Siêu Tinh Video
2vs2 tự do Chán Đời, Long thiếu gia 4-1 Ngốc Ngốc, tiantian
Thể Thức Hà Đông Hadong std.png VS China std.png Ỷ Thiên Video
Solo R-Shang Hưng Công Tử 0-2 Chiến Tướng
2vs2 random Huge d3kt Blood, Yugi 1-2 Bi Ai Xin, Tiểu Thủy Ngư
3vs3 random Giga tự do Blood, Bắn Chim, Yugi 2-0 Bi Ai Xin, Tiểu Thủy Ngư, Mã Hữu
  • 20091025 Lần 6 (25/10/2009) Video
Thể Thức Chùy Lông ChuyLonglogo std.png VS China std.png Ỷ Thiên Video
Solo R-Shang Fio 0-3 Tiểu Thủy Ngư
Solo Assy SS BK 3-1 Mã Hữu
Solo Random d3kt Sơn BG 0-3 Bi Ai Xin
  • 20091108 Lần 7 (08/11/2009)
Thể Thức Chùy Lông ChuyLonglogo std.png VS China std.png Ỷ Thiên Video
Solo R-Shang Fio 0-3 Bi Ai Xin
Solo Assy Fio 2-3 Bi Ai Xin
Solo Random d3kt Fio 0-3 Bi Ai Xin
Thể Thức Song Long SongLonglogo std.png VS China std.png Tung Hoành Video
Solo R-Shang Long thiếu gia 2-1 Tình Nhân Ái
Solo Assy 9x 3-0 Cô Đơn Đích Ái

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên