FANDOM[e][h]Giải solo Assyrian - Vũ điệu cung R lần 1
2009 Cung R.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vietnam Vietnam
Format:
SE Playoffs
Ngày diễn ra:
2009-09-06
Những người chiến thắng
Gold.png Nkh std.png Em bé
SF.png Nkh std.png Tutj
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải solo Assyrian - Vũ điệu cung R lần 1 diễn ra ngày 6 tháng 9 năm 2009

Đơn vị tổ chức: aoeVN

Địa điểm thi đấu: AOE CLUB, 29/204 Lê Thanh Nghị

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold.png 1st ₫1,500,000 Nkh std.png Em bé
Silver.png 2nd ₫1,000,000 Truongphat std.png Tiểu Bạch Long
Bronze.png 3rd ₫500,000 Nkh std.png Tutj
Truongphat std.png daucomu

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion ( version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Vòng 1, 2

48 game thủ chia cặp đánh BO5 chọn 24 người vào vòng 2

24 game thủ chia cặp đánh BO5 chọn 12 người vào vòng 3

Vòng 3

12 game thủ chia 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn 4 người nhất mỗi bảng vào bán kết (Vòng bảng BO5)

Vòng 3
Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
Nkh std.png Em bé Truongphat std.png daucomu Nkh std.png Tutj Truongphat std.png TBL
Hadong std.png Blood Hadong std.png Yugi Aoelogo std.png XD_No1 Hadong std.png Family
Aoelogo std.png Tuan BG Aoelogo std.png Comeback ChuyLonglogo std.png son bg Aoelogo std.png Blackrose

Playoffs

Bán kết
Nkh std.png Em bé
3
Nkh std.png Tutj
0
Truongphat std.png TBL
3
Chung kết
Nkh std.png Em bé
3
Truongphat std.png TBL
2

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên