FANDOM


Cung R là thể thức d3kt nhưng chỉ chơi duy nhất một unit là cung R cho tới phút 25

Có 2 civs được sử dụng để thi đấu là R shang và R Assy

Lưu ý với R shang, tốc độ chơi là 1.5 cho tới phút thứ 8

Ngoài ra Shang có 1 thể loại là hỗn mã, kết hợp Cung R và Sọc đơn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên